Lech Majewski |

Lech Majewski: Hlava v obraze

Robert Paršo | kurátor výstavy

22.01.2020 - 04.03.2020

(výstava predĺžená)</span></small><br><small><a href="https://oldwp.nerd.sk/miesta/polsky-institut-v-bratislave/">Poľský inštitút v Bratislave

Spoluorganizátor: Galéria Jána Koniarka v Trnave

Poľský inštitút v Bratislave otvorí výstavu plagátov uznávaného poľského grafika Lecha Majewského, autora loga poľských inštitútov na svete, profesora Akadémie umení vo Varšave a žiaka Henryka Tomaszewského, a teda aj úspešného pokračovateľa poľskej školy plagátu.

Na minuloročnom Trienále plagátu v Trnave získal cenu Master’s Eye Award 2018.

Pri príležitosti jeho návštevy v Bratislave povedie workshopy grafiky a plagátu (21. 1. / 10:00, Súkromná stredná umelecká škola, Ivanská cesta 21; 21. 1. / 17:00 Slovenské centrum dizajnu, Kollárovo nám. 2221).

Vernisáže, ktorú ozvláštni minikoncert tria huslistu Mareka Končeka, sa zúčastní aj kurátor a koordinátor Trienále plagátu Trnava, grafický dizajnér Mgr. art. Robert Paršo.

Výstava zároveň predstavuje inauguráciu osláv 70. výročia pôsobnosti Poľského inštitútu v Bratislave. Pre túto príležitosť pripravil Lech Majewski unikátne príležitostné logo Poľského inštitútu v Bratislave.