Neznámy |

Lha Gyalo

kurátor výstavy

04.03.2014 - 27.03.2014

Galéria Jána Koniarka v Trnave, Synagóga - Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava

Víťazstvo bohom! volajú Tibeťania, pri prekonávaní prekážok. Lha Gyalo! 
Lha Gyalo je názov inštalácie Milana Špaka v Synagóge - Centre moderného umenia Galérie Jána Koniarka v Trnave.

Autor, titul výstavy: Milan Špak  Lha Gyalo
Miesto konania: Galéria Jána Koniarka v Trnave, Synagóga - Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava
Kurátor výstavy: doc. PaedDr. Martin Dojčár, PhD.
Otvorenie výstavy: 4.3.2014 /utorok/ o 18.00 hod.
Trvanie výstavy: 4.3.2014 - 27.3.2014 Galéria Jána Koniarka v Trnave prezentuje v mesiaci marec 2014 v priestoroch Synagógy – Centra súčasného umenia výstavu z tvorby slovenského výtvarníka Milana Špaka.

Mgr. art Milan Špak (nar. 1977) je absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave
(reštaurovanie výtvarných diel na papieri) a Technickej univerzity v Košiciach (ateliér voľnej tvorby prof. R. Sikoru). V súčasnosti je frekventantom doktorandského štúdia v študijnom programe Voľné výtvarné umenie na Akadémii umení v Banskej Bystrici, ateliér prof. Ľ. Hološku. Od roku 2000 vystavuje doma aj v zahraničí (USA, ČR, Maďarsko, Rumunsko).

Na výtvarnej scéne si Milan Špak prešľapáva cestu svojím dôrazom na kontemplatívny moment vlastnej výtvarnej produkcie, prípadne jej recepcie, ambíciou výtvarným jazykom a prejavom postihnúť, či poodhaliť alebo azda komunikovať, nakoľko je to možné, hlbšiu dimenziu zmyslu, ukrytú pod fenomenálnou vrstvou formy a farby. Ono „hľadanie zmyslu” znamená v autorovom poňatí skôr „dotyk zmyslu” ako sa realizuje v akte estetickej kontemplácie, nikdy nie jeho uchopenie či privlastnenie. Inšpiráciou transcendujúceho pohybu „odkrývania zmyslu” sú mu, v pripravovanej inštalácii, pohnuté dejiny štátnosti a kultúry Tibetu v súčasnosti. Na pozadí národnej traumy z anexie a genocídy, zoči-voči strate politickej, kultúrnej a náboženskej autonómie tibetského ľudu sa otázka o zmysle vynára s osobitnou naliehavosťou. Avšak skôr ako na politickú rovinu, autor poukazuje na osobnú rovinu dejinných udalostí, ktorých paralely nachádzame v rôznych podobách v rôznych regiónoch, kultúrach a civilizáciách (spomeňme len nedávny „balkánsky konflikt“).

Národná trauma sa v Tibete stáva osobnou traumou možno viac ako kdekoľvek inde. Z ohniska politickej krízy v Tibete vzplanuli početné osobné krízy a rozhoreli sa plameňom zápalnej sebaobety. 55 prázdnych mníšskych rúch inštalovaných v priestore Synagógy je pripomienkou stoviek živých pochodní Tibeťanov, ktorí dobrovoľne obetovali svoje životy od krvavého potlačenia tibetského národného povstania v roku 1959, ale aj desaťtisícov bezmenných popravených a umučených.

Číslo 55 zároveň symbolicky pripomína 55 rokov absencie politickej, kultúrnej a náboženskej
autonómie. Názov inštalácie, tradičné tibetské zvolanie Lha Gyalo (víťazstvo bohom), súčasne naznačuje, že rezignácia na postihnutie zmyslu nemusí byť konečnou odpoveďou na krízu, nech je akákoľvek – politická, kultúrna, či osobná, ale kríza sa na ľudskej rovine môže stať podnetom k osobnej transformácii, k obráteniu životného pohybu a postihnutiu hlbšieho zmyslu existencie.

Vernisáž inštalácie Milana Špaka v Synagóge - Centre súčasného umenia Galérie Jána Koniarka v Trnave, Halenárska 2, sa uskutoční dňa 4. marca 2014 o 18:00 a bude spojená s videoprojekciou a prezentáciou fotografií z autorovej cesty do Tibetu. Výstava potrvá do 27. marca 2014.

doc. PaedDr. Martin Dojčár, PhD.
kurátor Pravda.sk:
Živé pochodne proti neslobode


trnava.sme.sk /TASR/:
Päťdesiatpäť prázdnych mníšskych rúch je na výstave Lha Gyalo


ostium.sk:
Milan Špak v trnavskej Synagóge