Ľubo Stacho |

Ľubo Stacho: Diptychy

kurátor výstavy

10.01.2008 - 02.03.2008

Kopplova vila GJK, Zelený kríček 3, Trnava

Titul výstavy: Ľubo Stacho: Diptychy
Miesto konania: Kopplova vila GJK, Zelený kríček 3, Trnava
Kurátor: Vladimír Beskid
Vernisáž: 10.1.2008 o 18:00 hod., Kopplova vila GJK
Trvanie výstavy: 10.1.2008 - 2.3.2008
Ľubo Stacho, podobenstvá 1987
Galéria Jána Koniarka v Trnave v rámci programu predstavovania kľúčových osobností súčasnej slovenskej scény pripravila v Kopplovej vile GJK výstavný projekt Ľuba Stacha pod názvom Diptychy. Prezentuje v nej dlhodobé zameranie autora na výtvarné myslenie v médiu fotografie a obrazovej „dvojexpozícii“ – práve zo stretnutia dvoch obrazov, v ich konfrontácií dokáže Stacho vyťažiť nové napätie, nový obsah a silný estetický náboj.  Samotná výstava je postavená v „časovom diptychu“ tvorby: minulosť predstavuje vstupný blok komorných čiernobielych dvojzáberov z rokov 1985-95 (39 diel) a súčasnosť dotvára dominantný fotocyklus s názvom Slovensko, tajomná a spirituálna krajina, vytvorená v rokoch 2000-2007 (47 diptychov). Ako sám autor uvádza: „Slovensko je krajinou na hranici východnej (byzantskej) a západnej židovsko-kresťanskej Európy. Práve na tomto území dochádza k premiešaniu západného pragmatizmu s východnou spiritualitou a mystikou“. 
Stacho prináša osobitý, hlbší, senzitívnejší a neidealizovaný pohľad na súčasné podoby a zmeny slovenskej kultúry a krajiny. Dokáže vyhmatať a zaznamenať citlivé momenty v živote spoločnosti a jednotlivca. Vytvára tak dokumentárny a imaginatívny album súčasnosti, mozaiku kultúrnych detailov, čo vypovedá o celku. Je to vlastná obrazová kronika krajiny, v ktorej žijeme. Kronika metaforická, láskavá a tolerantná ale niekedy aj pravdivo nelichotivá a kritická. Osobný neturistický sprievodca fotocestou Slovenska. Stacho v nej vypovedá o hmotnej a duchovnej potrave dneška, o stretnutí odlišných svetov v spoločnom priestore: svet tradičných kresťanských hodnôt a silnejúcej komercie, McDonaldizácie, svet chudoby a zbohatlíctva, stretnutie odlišných symbolov, kultov a ideológií, spolunažívanie väčšinovej komunity a menšinových kultúr (predovšetkým rómskej a židovskej) a pod. Na fotografiách tak vidíme napr. dražovský kostolík spolu s bilbordom na americkú poisťovňu v slovenskej krajine; vlkolínsky ľudový dom a trup mamutieho lietadla; supermarkety a jarmočné stánky; utešený rodinný dom s bazénom strieda rozpadajúca sa maringotka atď. Stacho prináša obrazovú fotosprávu o zastavenom čase a zanikajúcom svete na jednej strane a o zrýchlenom tempe agresivity dnešných dní, o potrebe uchovania formovania vlastnej kultúrnej identity v globalizujúcom sa svete. 
Ľubo Stacho (nar. 1953), vyštudoval Stavebnú fakultu SVŠT v Bratislave(1976) a Katedru fotografie FAMU v Prahe (1984). Od roku 1991 vedie ateliér fotografie a intermediálnych presahov na katedre fotografie VŠVU v Bratislave. V roku 1995 habilitoval na FAMU na docenta. Je nositeľom viacerých ocenení ( Cena bienále fotografie v Metropolitnom múzeu Tokio (1995), Prvá cena v súťaži Fondu svetových pamiatok UNESCO (1993) a pod.).
Realizoval vyše 5O samostatných výstav a zúčastnil sa vyše 115 kolektívnych výstav. Z nich: Mattress Factory Pittsburgh 1995, Bienále Tokio 1995, Fotofest Houston 1996, Fotogaléria Viedeň 1997, Ľubľana 1998, Tel Aviv 2000, GMB Bratislava 2007 (zoznam výstav na www.lubostacho.com). 
Žije a tvorí v Bratislave. Publikácie: J.Geržová, A. Hrabušický, A.Vrbanová: Tri eseje o fotografiách Ľuba Stacha, Bratislava 2004.
 
www.lubostacho.com