Margaréta Petržalová |

Margaréta Petržalová – Make it nonchalant

Michal Stolárik | kurátor výstavy

26.01.2021 - 02.05.2021

(Výstava predĺžená do 2.5.2021)</span></small><br><small><a href="https://oldwp.nerd.sk/miesta/nove-kridlo-koppelovej-vily/">Nové krídlo Koppelovej vily

Prekvapivo konzistentná tvorba Margaréty Petržalovej púta pozornosť organicky divokými maliarskymi výjavmi zobrazujúcimi banálne momenty a neprikrášlené záchvevy reality, koketujúce s lacnou krásou a vedomým premýšľaním o gýči. Keď hovorím o prekvapivosti, reagujem na skorú umeleckú vyzretosť a koherentný autorský program, ktorý u Petržalovej prekvital a výrazne zaujal už počas jej štúdia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, pričom zotrváva aj po jeho absolvovaní. Prirodzený charakter originálneho maliarskeho gesta autorka primárne rozvíja vo figurálnych kompozíciách, vymývajúcich sa do takmer nekonkrétnych až abstrahujúcich foriem, ktoré podnecujú snovú atmosféru kombinujúcu reálne spomienky s fantáziou. Jej maliarsky svet je výsledkom prirodzeného spojenia vizuálneho exotizmu, nespútanej expresie, historizujúceho symbolizmu a osobnej mytológie v kontraste s prežitou realitou či príbehmi z jej okolia. Na tenkej hranici s gýčom napodobňuje drahé materiály, premýšľa o kráse, zaujímajú ju dekorácie a je fascinovaná ornamentom. Výsledkom je neočakávaná alternatíva ku komerčnej estetike, ústiaca do pochmúrnej nálady bez výrazných vizuálnych odkazov na súčasnosť. Osobitá atmosféra vzniká z nelogického používania intenzívnych farieb, ktoré nereflektujú realitu, no pomáhajú psychologizácii (často neforemných a neohrabaných) postáv. Tie sú výsledkom textúr, dynamického maliarskeho gesta, rozriedených, rozpitých farieb a absentujúcich detailov.

Koncepciu samostatnej výstavy Make it Nonchalant autorka postavila na dielach, ktoré vytvorila primárne počas minulého roka, pre väčšinu z nás veľmi náročného, komplikovaného a limitujúceho. Možno aj preto sa zamerala na témy, ako sú imaginácia, rozvoj osobnej fantázie, únik z reality, hra s vlastnou identitou či napodobňovaním (predmetov, materiálov, spoločenského postavenia a i.). Selekciu diel vo výstavnom environmente okrem expresívnej akrylovej maľby a kresby dopĺňa priestorovou inštaláciou – objektmi či recyklovaným nábytkom, ktoré sa postupne predierajú do autorkinho umeleckého programu.

Na komunikáciu hlavnej tematickej línie projektu používa prisvojený motív páva, ktorý vníma ako symbol krásy, vznešenosti či nesmrteľnosti. Spoločne so ženskými hrdinkami (zvyčajne vo forme alegorického autoportrétu) páva stavia do centra obrazov, prípadne ho necháva splynúť s ostatnými ornamentmi. Príťažlivosť pávieho peria často symbolizuje bohatstvo, ktoré je však zároveň úzko prepojené s lacným gýčom a hraním sa na luxus. Tento hraničný moment medzi blahobytom a potenciálnou chudobou autorka sleduje formou zbierania starého nábytku, do ktorého vnáša druhý dych falošnými maliarskymi intarziami. Dekoratívnosť má v jej tvorbe špeciálne miesto – na jednej strane je úprimne fascinovaná výraznou estetikou orientu, prirodzene inklinuje k teatrálnosti a práci s divadelnou kulisou, na druhej strane ju priťahuje nonšalantný DIY charakter a úprimne zabáva imitácia bohatstva lacnými materiálmi, ktoré aspoň na chvíľu a pod tým správnym svetlom pôsobia ako nedostupný luxus. Sympatický pohľad na svet sa zrkadlí aj na maliarskych plátnach, do ktorých formou drobných vizuálnych naratívov vnáša prvky z divadelného sveta (postava parochniarky, motívy tieňohry či masky a i.), pomyselného bohémstva (kúpele, porcelánová pávia misa) a zábavy (skrotenie páva, púšťanie čínskeho draka). Tvorba Margaréty Petržalovej je prirodzene nenútená, avšak spôsob, akým komunikuje príbehy zo svojho vnútorného sveta a blízkeho okolia, sa vrýva pod kožu.

Margaréta Petržalová (*1993, Trnava) v roku 2019 dokončila štúdium vo 4. ateliéri Ivana Csudaia na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umen­í. Má za sebou samostatné výstavy v bratislavských galériách ako ATELIER XIII (2020), Temporary Parapet (2018), Flat Gallery (2018) a participáciu na skupinových projektoch v Schemnitz Gallery (Banská Štiavnica), DOT. Contemporary Art Gallery (Bratislava) či Gloria’s Gallery (New York). V roku 2019 sa stala finalistkou ceny VÚB Maľba roka. Žije a tvorí v Trnave.