Neznámy |

Martin Kochan KATEDRÁLY PERIFÉRIE

kurátor výstavy

21.01.2010 - 14.02.2010

klUb 3, Kopplova vila GJK, Zelený kríček 3, Trnava

 Titul výstavy, autor: Katedrály Periférie, Martin Kochan
Miesto konania: klUb 3, Kopplova vila GJK, Zelený kríček 3, Trnava
Kurátor: Miroslav Zajac
Vernisáž: 21. január 2010 o 18:00 hod.
Trvanie výstavy: 21. január 2010 – 14. február 2010 Výstava fotografií mladého trnavského výtvarníka, študenta Fakulty výtvarných umení VUT v Brne. Katedrály Periférie je jedno z kľúčových diel výstavy, ide o nadstavbu architektúry, ktorú autor ďalej posúva do objektu a fotografie. Diela úzko súvisia s prostredím, v ktorom autor žije.
 
Martin Kochan
* 1981, Trnava

Studium:
1999- 1995 Stredné odborné učilište Lesnícke v Banskej Štiavnici odbor: umelecko- remeselné spracovanie dreva-(maturita)
2002- 2007 Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 2.stupeň ZŠ v kombinácii
predmetov prírodopis-výtvarná výchova
2008- 2010 Fakulta výtvarných umění Vysoké učení technické v Brně
Rybářská 125/13/15, 60300 Brno Ateliér figurativního sochařství 1
Vedúci ateliéru doc. ak.soch. Michal Gabriel
mxxmartin@centrum.sk http://www.ffa.vutbr.cz/~xvkochan/