Martin Kochan |

Martin Kochan: Totem digitalizácie

kurátor výstavy

07.04.2011 - 05.06.2011

areál Kopplovej vily GJK, Zelený kríček 3, Trnava

Totem digitalizácie -  v rámci projektu EXIN (exteriér-interiér), ktorý preferuje intervencie súčasného umenia do galerijného priestoru.

Autor, titul výstavy:
Martin Kochan Totem digitalizácie
Miesto konania: areál Kopplovej vily GJK, Zelený kríček 3, Trnava
Kurátor: Vladimír Beskid
Trvanie: 7. apríl – 5. jún 2011