Neznámy |

Matúš Lányi Katedrála

kurátor výstavy

14.09.2010 - 14.10.2010

areál Kopplovej vily GJK, Zelený kríček 3, Trnava

Autor, titul výstavy: Matúš Lányi, Katedrála
Miesto konania: areál Kopplovej vily GJK, Zelený kríček 3, Trnava
Kurátor: Vladimír Beskid
Vernisáž: 14. september 2010 o 18:00 hod., Kopplova vila GJK
Trvanie výstavy: 14. 9. 2010 – 14. 10. 2010

Dielo Katedrála prináša Matúš Lányi (1981), predstaviteľ mladej generácie silnejúcej výcho-doslovenskej scény (absolvent TU Košice). Ide o monumentálnu sochársku realizáciu (výška 12 metrov, dĺžka 14 m, šírka 6m) v záhradnom areáli Kopplovej vily GJK v Trnave, ktorá má modelovú podobu kresťanského kostola a je zhotovená z lešenárskych trubiek. Matúš Lányi dlhodobo reflektuje kresťanské témy a kultúru, od prvých výrazných sérií maliarskych prác v kombinácií novozákonných odkazov a počítačového jazyka (séria Windows, 2007-8), či molekulárnej fyziky (Vyslanie dvanástich; Molekulárny Ježiš, 2007). V poslednom období realizoval práce v priestore - išlo o zakresľovanie pôdorysov chrámov v profánnom prostredí - telocvičňa, športové ihrisko (Odhalenie 11, 2009; Ján 2, 2009).
Dielo Katedrála nadväzuje na tento rad prác v 3D a znamená obraznú „rekonštrukciu“ kresťanskej tematiky a tradície, ktoré sú trochu obchádzané v súčasnej vizuálnej kultúre. Katedrála (Skeleton) predstavuje aj symbolický chrám, kde podľa autora samotného „transparentnosť jeho skeletu naznačuje prienik profánnych tendencií do sakrálneho prostredia, definovaného a lineárne ohraničeného konštrukciou. Duchovný charakter interiéru je vydaný napospas externej intervencii, ktorej následkom dochádza k akémusi vyprázdneniu priestoru, teda pozbaveniu jeho entity. Dielo reflektuje tušené tendencie duchovnej devalvácie a posilňujúcej sekularizácie, poukazuje na pre-hlbujúcu sa priepasť v hodnotovej orientácii“ v súčasnej postmodernej spoločnosti.
Katedrála (Skeleton) Matúša Lányiho sa koná v rámci projektu EXIN (exteriér-interiér), ktorý preferuje intervencie súčasného umenia do galerijného priestoru, zároveň je príspevkom k Roku kresťanskej kultúry 2010.
Matúš Lányi (narodený 1981 v Spišskom Podhradí) je absolventom Katedry výtvarných umení a intermédií Fakulty umení TU v Košiciach (2000-07). Žije a tvorí v Spišskom Podhradí a v Levoči. Samostatné výstavy: 2009 _ Terra Scepusiensis terra christiana – Nový zákon, SNM – SM Levoča; Narratives, sic! Raum fűr Kunst, Luzern; 2007 – Premenenie vína na Krv, Galéria space Bratislava, 2006 – Just believe it, IC culture train, Košice. Skupinové výstavy(výber): 2009 – Erased Walls, Freies Muse-um Berlín; 2008 – Video Exchange, Galleria V. Moncada, Rím; Interface, Make up gallery Košice; 2007 – Prague biennale 3, Praha; Skúter – bienále mladého umenia GJK Trnava.
Viac na: www.lanyi.euweb.cz