Neznámy |

Mesto X

kurátor výstavy

13.07.2006 - 27.08.2006

Kopplova vila GJK, Zelený kríček 3, Trnava

maliarsky kód súčasného mesta Titul výstavy: Mesto X
Vystavujúci autori: Roman Bicek, Michal Černušák, Erik Šille
Miesto konania: Kopplova vila GJK, Zelený kríček 3, Trnava
Kurátori: Vladimír Beskid
Vernisáž: 13. jul o 18.00, Kopplova vila GJK
Trvanie výstavy: 13. júl - 27. august 2006 
Výstava „Me100 X“ prezentuje trojicu mladých slovenských maliarov, ktorí nastupujú na výtvarnú scénu na začiatku 21.storočia. Roman Bicek (nar. 1981, Bratislava), Michal Černušák (nar. 1982, Zvolen) a Erik Šille (nar. 1978, Rožňava) predstavujú novú generáciu umelcov, ktorá si programovo vyberá médium maľby na vyjadrenie súčasného sveta a jeho vizuality. Všetci traja aktéri sú odchovancami ateliéru prof. Ivana Csudaia na VŠVU v Bratislave, ktorý v poslednom období dokázal etablovať už niekoľko talentov na slovenskej výtvarnej scéne.  Vychádzajúc z názvu projektu Mesto X u všetkých troch protagonistov ide o zobrazenie dnešného mesta, jeho urbánneho kontextu, štruktúry a detailov: ulíc, domov, panelákov, nočného života a pod. Táto základná ikonografia mesta je navrstvovaná ešte aj vtiahnutím celého arzenálu „mediálneho šumu“ veľkomesta, produktov komerčného a zábavného priemyslu.
Každý z nich však definuje vlastný maliarsky jazyk pretlmočenia tohto „babylónu“ kódov na obrazovú plochu. Roman Bicek necháva vstúpiť na svoje plátna hrdinov z komixu, animovanej tvorby, zo starých filmov a reklám 50.-60. rokov (Spiredman, Batman, Marilyn Monroe, Hulk a pod.), nakoniec aj z hard rockovej a metlovej hudby.
Michal Černušák predstavuje umiernené imaginárne airbrushové vízie večerného či nočného veľkomesta, jeho svetelné kúzlo ale aj tienisté stránky súčasného „veľkosveta“- výbuchy a demonštrácie v priamom prenose CNN. Erik Šille uprednostňuje organizovaný poriadok mestských fragmentov, trochu umelohmotný plastický vyčistený svet, kde sa objavujú podivne znaky, „M´c logá“ a opustené figúrky, ktoré sa v tomto naaranžovanom svete necítia celkom svoji.
U všetkých troch maliarov v druhom pláne nachádzame popri istej disciplíne a poriadku obrazového organizmu potrebu silného maliarskeho rukopisného vstupu, maliarskeho gesta, expresívneho zásahu. Toto narušenie obrazového systému prináša osobité napätie, nový nervný prvok, potrebu individuálneho hlasu maliara. Z hľadiská výstavnej stratégie galérie ide o ďalšie pokračovanie mapovania aktuálneho jazyka maľby na slovenskej scéne, nadväzujúc na také projekty ako Farbi100/diOBRAZovo (2004), čo Mladá maľba (2006). V prípade výstavy Me100 X trojice Bicek-Černušák-Šille ide o ďalšiu silnú lekciu súčasnej maľby na slovenskom výtvarnom trhu.