Milan Houser |

Milan Houser: V perleti

kurátor výstavy

23.02.2006 - 26.03.2006

Synagóga - Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava

Autor, titul výstavy: Milan Houser: V perleti
Kurátor: Pavel Netopil
Miesto konania: Synagóga - Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava
Trvanie výstavy: 23. 2. 2006 – 26. 3. 2006
Milan Houser, Odrazy – obrazy, 2006, plexisklo, akrylátová perleť, 305 cm x 205 cm x 0,2 cm, 12 kusů, ocelová lanka

a - 190P 1I/26 min, akrylátová perleť, plexisklo
b - 334RC 1I/8 min, akrylátová perleť, plexisklo
c - 191P 1I/14 min, akrylátová perleť, plexisklo
d - 96P 1I/18 min, akrylátová perleť, plexisklo
e - 333M 1I/27 min, akrylátová perleť, plexisklo
f - 194P 1I/12 min, alrylátová perleť, plexisklo

Najnovší výstavný projekt mladého brnenského umelca Milana Housera (narodený 1971 vo Vyškove, absolvent pražskej AVU v roku 2000) v Synagóge Galérie Jana Koniarka v Trnave sa nesie v znamení výskumu farby prostredníctvom perlete. Kľúčovú rolu v nej hrá inštalácia Obrazy-odrazy (2005-2006), ktorá predstavuje 12 farebných polí, 12 rozmerných plexiskiel, visiacich voľne (vo dvojiciach za sebou) v hlavnom priestore objektu
Metaforicky ide o „zápis“ farby na prázdny, číry list špeciálnou perleťovou farbou, ktorá vďaka „kaprím“ šupinám perlete obsahuje a odráža všetky farby dúhy. Farba sa slobodne rozlieva, spektrá jednotlivých farieb sa preplietajú vo vzájomných stretnutiach, priesvitoch a odrazoch. Do tohto priestoru vstupuje divák. Pohybuje sa v ňom a malou zmenou uhlu pohľadu, miesta, či času sleduje premenlivé predstavenie farebných posunov a zrkadlení. Podľa množstva a intenzity denného svetla mení perleťové prostredie svoje svetelné vlastnosti a kvality, mení svoje „vnútorné znenie“ a modeláciu. U Housera sme svedkami redukcie obrazových prostriedkov na samotný element farby, na artikulovanie jej fyzikálnych danosti a fascinujúcu psychológiu tembrov. Autor sa sústreďuje na základné maliarske gesto, na šírenie maľby neiluzívnej, nezobrazujúcej; maľby bez štetca, bez dotyku ruky, či dokonca bez tradičného podkladu (vnímaného ako rušivý prvok pri prezentácii svet(l)a farby
Na druhej strane vnímame uvoľnené „dýchanie“ farby - jej rozprášenosť, nestálosť, či difúzne presvitanie a znejasňovanie jednotlivých tónov, poltónov a páuz v medzi-priestore. Umiestnením inštalácie v bývalej synagóge, v objekte so silnou historickou pamäťou, dostáva inštalácia ešte ďalšie významové roviny (obrazy-odrazy aj odkazy). V tvorbe Milana Housera sa tak stretávajú dva momenty – jednak analytické myslenie s výskumom a jednak vytvorenie otvoreného poľa pre osobný zážitok, neuchopiteľnú hru reflexov medzi levitujúcimi platňami. Na toto jeho vizuálne „rozhranie“ poukazuje aj séria prác, prezentovaných na poschodí, ktorá je založená na minimalistickom striekaní 1litra akrylátu na jedno miesto určitý čas. Výsledok je zaznamenaný aj v názve práce: číslo farby, množstvo, doba striekania (napr. 190P 1l /26 min.; 334RC 1l/18 min.; 194P 1l/1ľ min. a pod). 

Milan Houser
* 12. 12. 1972 ve Vyškově, žije a pracuje v Brně a Praze studia: 1994 - 2000, Akademie výtvarných umění v Praze, Škola Aleše Veselého, ateliér monumentální tvorby ocenění: 2000, Cena rektora AVU; 2000, Stipendista Nadace Jany a Milana Jelínkových; 2005, Stipendium Pollock-Krasner Foundation zastoupení ve veřejných sbírkách: Sbírka moderního a současného umění Národní galerie v Praze 
kontakt: milan.houser@tiscali.cz