Neznámy |

Milan Houser VANITAS

kurátor výstavy

25.06.2009 - 20.09.2009

Neznáme miesto

Výstava uskutočnená vrámci nového projektu EX/IN (exteriér/ interiér) inštalácie v interiéri otvorenie výstavy: 25. 6. 2009 o 18.00 hod.
kurátor výstavy: Vladimír Beskid
trvanie výstavy: 25. 6. 2009 - 20. 9. 2009 Milan Houser: Lebka (z cyklu VANITAS), 2006 kombinovaná technika, 124x90 cm, Detail Galéria Jána Koniarka v Trnave popri svojich troch kľúčových periodických podujatiach (Trienále plagátu, Stredoeurópsky festival umení, Skúter – bienále mladého umenia) v rámci dlhodobého programu prezentácie aktuálneho súčasného umenia otvorila tento rok nový výstavný medzinárodný program pod názvom EXIN (skratka pre exteriér – interiér) s každoročnou periodicitou realizácie v letných mesiacoch.
Nejde o klasickú výstavu, ale skôr o intervenciu do múzea umení - zvonku a zvnútra, ide o „hosťovanie“ diel v galerijnom areáli Kopplovej vily. Pre prvý ročník tohto projektu sme vybrali aj generačne dve podoby 3D umenia – na jednej strane renomovaného slovenského sochára – prof. Juraja Meliša (nar. 1942, VŠVU Bratislava 1962, žije a tvorí v Bratislave) a na strane druhej predstaviteľa mladej českej generácie Milana Housera (nar. 1971, AVU Praha 2000, žije v Brne, pedagóg na Fakulte umení VUT v Brne).
Juraj Meliš rieši predovšetkým otázky osobnej identity a autoportrétu v podobe kovadliny, či betónových odtlačkov s vlastnou tvárou (Dialóg, 1989; Hľadanie identity i-III, 1992) vo vzťahu k mocenskej, byrokratickej spoločnosti v podobe rozmnožených obrovských pečiatok a ich potvrdení na múre galérie (Ex offo, 2002). U Milana Housera ide o sériu piatich brúsených zrkadiel Vanitas, umiestnených v drevenom obložení schodiska, kde na jednej strane zhodnocuje tradíciu benátskych zrkadiel, barokového brúseného skla, pokoj aristokratických salónov a na stane druhej prináša hrozivú „ornamentálnu“ výzdobu súčasnosti – objavujú sa jadrové výbuchy, maskáče a lebky, teroristické útoky, lietadlá, granáty a pod. ( Ovál, Lebka, Ľadvina, všetky 2006).