Neznámy |

Milan Mikula ARELA

kurátor výstavy

16.07.2009 - 06.09.2009

Synagóga – Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava

Titul výstavy, autor: ARELA, Milan Mikula
Miesto konania: Synagóga – Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava
Kurátor: Vladimír Beskid
Vernisáž: 16. júl 2009 o 18. 00 hod.
Trvanie výstavy: 16. júl – 6. september 2009
   Výstavný projekt pod názvom Arela predstavuje aktuálnu inštaláciu Milana Mikulu (1963), predstaviteľa strednej generácie na slovenskej výtvarnej scéne. Ide o projekt pripravený špeciálne pre priestor synagógy, ktorý reflektuje jeho architektúru a historickú pamäť. V strede objektu je umiestnená kocka z hrdzavého plechu v nadživotnej veľkosti . Je zavesená na ôsmich kovových lanách a ukotvená o stĺpy synagógy. Tento „ levitujúci“ objekt je zároveň interaktívny - reaguje na prítomnosť diváka. Ak vnímateľ vstúpi do priestoru medzi stĺpami spustí nepravidelný rytmus úderov vo vnútri kocky.
Samotný pojem arela znamená výrazne ohraničenú časť areálu pre určitý druh rastlín či živočíchov a zároveň evokuje ženské meno Arella, z hebrejčiny posol Boží, anjel. Obidva tieto významy je možné premietnuť do tejto inštalácie. Kocka v tomto prípade predstavuje uzavretie, zablokovanie, hranicu. Ide o limit nielen priestorový ale aj mentálny, duchovný a morálny. Vymedzovanie a určovanie existenčného priestoru. Ide o uzatváranie a malosť ducha nielen v prípade jednotlivca, ale aj neschopnosť komunity o pochopenie iných etník, náboženstiev, či názorov. Siný tlkot na kovovú stenu kocky je pripomenutím týchto momentov, staronovým posolstvom a „nehrdzavejúcou“ kultúrnou pamäťou.
Milan Mikula často pracuje s konkrétnym výstavným priestorom, reaguje na jeho danosti a komunikuje s ním. Z predošlých realizácií doma aj v zahraničí spomeňme aspoň individuálny projekt Priestor v Galéri Space v Bratislave (2002) s otáčavými stenami a stláčaním priestoru posuvnou stenou; rázny zásah v podobe obojsmernej šípky na schodisku v Künstlerhause vo Viedni (Exit, 2003), či spútanie priestoru v podobe množstva natiahnutých lán, ktoré rezonovali v priestore (Priestor: Expanzia-Atrofia, 2007) v bratislavskej galérii 13m2. Aj súčasná interaktívna inštalácia Arela je príkladom osobitého riešenia , ktorý nepostráda silnú ideu, priestorové napätie, moment prekvapenie a nutnú dávku súčasného výtvarného jazyka.
Milan Mikula ( nar. 1963 v Skalici) je absolventom VŠVU v Bratislave (1997). Samostatne vystavuje od roku 1991. Žije a tvorí v Senici a Radošovciach. Venuje sa grafickému dizajnu, scénografii, tvorbe objektov, inštalácií a performance.