Milan Mikula |

Milan MIKULA: Disociácia

Vladimír Beskid | kurátor výstavy

13.07.2021 - 05.09.2021

Synagóga - Centrum súčasného umenia

Galéria Jána Koniarka v Trnave predstavuje samostatnú výstavu slovenského umelca Milana Mikulu (*1963) v podobe video inštalácie v centrálnej časti synagógy. Projekt pod názvom Disociácia vznikol priamo pre tento priestor v podobe opakovaného a neustáleho “zametania” či vymazávania určitých plôch, pamäťových stôp, či prostredí. Pre zvolenú tému bol  určujúci samotný priestor realizácie – synagóga s horkým dedičstvom historickej krivdy na židovskej populácii a holokauste. Výsledná  inštalácia  je postavená ako polemika o (ne)schopnosti väčšinovej komunity vysporiadať sa s týmito tienistými a traumatizujúcimi stránkami vlastnej histórie. Nacionalistické interpretovanie vlastného národa ako martýra, trpiteľa pod útlakom cudzích trýzniteľov pestuje alibizmus a podnecuje snahy tienisté, tragické udalosti interpretovať prijateľnejšie, ľúbivejšie alebo ich popierať, či vymazávať. Ide o metaforické priznanie si, že „aj najčistejšia duša má svoje fľaky”(podľa slov autora)…

Inštalácia vyznieva aktuálne v dnešnej situácií, kedy silnejú hlasy neochotne prijať historické fakty a vyznieva apelujúco najmä na mladšiu generáciu, aby pri strate historickej pamäte nedochádzalo k opakovania tých istých alebo podobných chýb. Milan Mikula už v roku 2009 pripravil silnú interaktívnu inštaláciu pod názvom “Arela” v tejto synagóge GJK s podobným posolstvom ohraničenia, uzatvorenosti komunity a “hrdzavejúcej” kultúrnej pamäti.

 

P.S. Disociácia: všeobecne odpojenie, rozklad, rozštiepenie; v psychiatrii disociatívne poruchy (kód F.44) sú nazývané disociatívnými, pretože takmer vždy sa v ich prípade jedná o disociáciu od pacientovej osobnosti alebo jeho minulosti. Osoba s disociatívnou poruchou zažíva odpojenie a nedostatok kontinuity medzi myšlienkami, spomienkami, prostredím, akciou a identitou.          Zdroj:  https://sk.wikipedia.org/wiki/Disociatívna porucha

 

 

Milan MIKULA (narodený 1963 v Skalici) – slovenský umelec, grafický dizajnér a scénograf, výrazný umelec trnavského regiónu; žije a tvorí v Senici. Po stredoškolskom štúdiu na bratislavskom polygrafickom učilišti (1978-82) absolvoval štúdia na VŠVU v Bratislave (1997). V roku 1997 spolu s Jozefom Jagušákom zakladá reklamnú agentúru RECO v Senici, kde pôsobí dodnes. V rokoch 1998 a 2006 získal ocenenia v súťaži Najkrajšie knihy Slovenka. V rokoch 1999 až 2006 6x navrhol vizuálny štýl festivalu Divadelná Nitra. V roku 2003 – vizuálny štýl pre medzinárodnú prehliadku Trienále plagátu Trnava v GJK Trnava. Samostatne vystavuje od roku 1991 doma aj v zahraničí; venuje sa najmä grafickému dizajnu a tvorbe objektov, inštalácií a interve