Neznámy |

MILOŠ ALEXANDER BAZOVSKÝ (1899 – 1968)

kurátor výstavy

17.06.2010 - 05.09.2010

Kopplova vila GJK, Zelený kríček 3, Trnava

Titul výstavy: MILOŠ ALEXANDER BAZOVSKÝ (1899 – 1968)
                         Výber z tvorby
Miesto konania: Kopplova vila GJK, Zelený kríček 3, Trnava
Kurátor: PhDr. Danica Lovišková
Vernisáž: 17. jún 2010 o 18:00 hod., Kopplova vila GJK
Trvanie výstavy: 17. jún 2010 – 5. september 2010
Miloš Alexander Bazovský, Brána, 1952, olej; tempera, 32x47 cm, O 188 /Zo zbierok Galérie M. A. BAZOVSKÉHO v Trenčíne/ Ambíciou spoločného projektu Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne a Galérie Jána Koniarka v Trnave je spoznávanie významných osobností slovenského výtvarného umenia 20. storočia prostredníctvom výmeny svojich stálych expozícií.
Najrozsiahlejšiu a najzávažnejšiu časť zbierkového fondu Galérie Miloša Alexandra Bazov-ského v Trenčíne tvoria diela Miloša Alexandra Bazovského (vyše 1000 olejov, gvašov, tempier a kresieb). Najvýznamnejšie diela z tohto súboru sú v galérii už od roku 1979 prezentované v umelcovej stálej expozícii. Od 16. júna do 5. septembra 2010 bude táto expozícia - rozšírená a obohatená o vývojovo najvýznamnejšie autorove diela zo zbierkového fondu Slovenskej národnej galérie a Galérie mesta Bratislavy - nainštalovaná v Galérii Jána Koniarka v Trnave. V rámci reciprocity bude zase stála expozícia významného slovenského sochára Jána Koniarka od 25. júna do 5. septembra 2010 prezentovaná v trenčianskej galérii.
Vo svojej rozsiahlej tvorbe prináša Miloš Alexander Bazovský novú a objavnú definíciu Slovenska, zdôrazňujúc jeho zvláštnu baladickosť, drsnosť i melanchóliu. Bazovský bravúrne, bez pátosu, zbytočných dramatických gest, v absolútne jadrnej skratke a znaku charakterizuje základné atribúty Slovenska a vytvára akýsi archetyp slovenskej krajiny a jej obyvateľov. Príznačný je pre neho nespútaný, odvážny kolorit a výnimočný, sugestívny maliarsky rukopis. Bazovský dôverne pozná rázovité slovenské lokality - najmä Turiec, Liptov, Oravu, Detvu a Horehronie, ktorých charakteristické atribúty a dominanty, ale aj nepovšimnuté a zabudnuté miesta osobito premieta do svojich diel. Bezprostredne, jedným dychom, buduje syntetický tvar a priestor, suverénne vystihuje charakter, morfológiu, náladu krajiny, príťažlivú konfiguráciu jej prvkov. S rovnakým zaujatím odhaľuje mágiu a poéziu meditatívnych, intímnych zátiší, motivicky zakódovaných v každodennej všednosti, podaných však vždy inak, objavne a novo. Osobitou výpovednou hodnotou sa vyznačujú Bazovského figurálne diela. V ľahko nahodenej siluete postavy či tváre nám približuje najmä duchovné aspekty ľudskej existencie - smútok, bolesť, nostalgiu, únavu či radosť žitia. V každom detaile či veľkorysom panoramatickom zábere jeho obrazov cítiť autorovu dôvernú znalosť zobrazovaného motívu, schopnosť v majstrovskej charakterizačnej skratke a osobitej expresívnej farebnosti zachytiť jeho základnú esenciu.
Miloš Alexander Bazovský (nar. 11.1. 1899 v Turanoch nad Váhom) patrí k najvýraznejším a najvyhranenejším osobnostiam slovenského výtvarného umenia 20. storočia . Po ukončení štúdia na Akadémii výtvarných umení v Prahe u prof. J. Loukotu, V. Bukovaca, M. Pirnera, M. Švabinského a J. Obrovského v roku 1924 prichádza na Slovensko, najskôr do rodných Turian a neskôr, v roku 1931 do Martina, kde žil a tvoril až do roku 1957. Po krátkom pobyte v Čemiciach sa v roku 1962 presťahoval do Trenčína, kde pôsobil až do svojej smrti (15.12. 1968). V roku 1969 bola založená Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, ktorá nesie meno tejto významnej zakladateľskej osobnosti slovenskej výtvarnej moderny vo svojom názve. Jeho tvorba patrí k nosným pilierom slovenskej výtvarnej kultúry, bola, ale aj je úspešne prezentovaná na mnohých domácich i zahraničných výstavných podujatiach a je zastúpená nielen v najvýznamnejších slovenských galériách a mú-zeách, ale aj v početných súkromných umeleckých zbierkach.