Neznámy |

MILOŠ BALGAVÝ KERAMIKA

kurátor výstavy

30.11.2010 - 30.01.2011

Kopplova vila GJK, Zelený kríček 3, Trnava

v o ľ n á  t v o r b a & d i z a j n
Autor, titul výstavy: MILOŠ BALGAVÝ KERAMIKA /v o ľ n á t v o r b a & d i z a j n/
Miesto konania: Kopplova vila GJK, Zelený kríček 3, Trnava
Kurátorka: Dana Janáčková
Vernisáž: 30.november 2010 o 18:00 hod., Kopplova vila GJK
Trvanie výstavy: 30.11.2010 – 30.1.2011 Pri príležitosti nedožitého 85. výročia narodenia keramikára Miloša Balgavého pripravila Galéria Jána Koniarka v Trnave v spolupráci so Záhorskou galériou v Senici výstavu diel umelca. Táto snaha bola korunovaná skutočnosťou, že autor, známy i za hranicami Slovenska, sa samostatnými retrospektívnymi prezentáciami predstavil domácemu publiku iba na rodnom Záhorí a v Trnave, kde prežil väčšiu časť svojho života. Po štrnástich rokoch umelec vstupuje prezentáciou diel na otvorenú domácu scénu prostredníctvom retrospektívneho pohľadu, sprevádzaného naviac čerstvou rozsiahlou monografickou publikáciou. Spomienka je úzko filtrovaná najkvalitnejšími artefaktami zo všetkých oblastí bohato rozvetveného autorovho programu. Rozloženými akordami v ňom štyridsaťpäť rokov neúnavne rozvádzal nosné melódie pôvodných tvorivých impulzov. Svoje pevné miesto tam nachádzajú diela úžitkovej i dekoratívnej proveniencie malých, stredných i veľkých rozmerov určené pre interiér, aj exteriér. Stály priestor v tomto programe patrí tiež keramickej dizajnérskej tvorbe, z ktorej previedol početný rad diel aj do sériových prototypov. Široký žánrový, ale najmä názorový záber Miloša Balgavého neustále pripomína jeho bytostne sochársky modelovaný prístup - premyslený, doložený eleganciou plynulých čistých línií, správne volenou povrchovou úpravou a precíznou farebnosťou. Tvorivá invencia a umelecký fortieľ keramikára Miloša Balgavého tak vtisli nezabudnuteľnú pečať našej keramickej scéne. 
Dana Janáčková
Miloš Balgavý st. /7. 11. 1925 Malé Leváre - 28. 9. 1999 Trnava/
Štúdiá: 1942 – 1944 Štátna slovenská odborná keramická škola v Modre s kachliarskym a tehliarskym oddelením, 1946 – 1950 Vyššia škola umeleckého priemyslu, 1950 – 1954 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, oddelenie sochárstva (prof. Jozef Kostka, prof. Rudolf Pribiš, prof. Fraňo Štefunko).
Realizované diela v architektúre a kompozície 1960 – 1989 (výber): Jelšava, Liptovský Mikuláš, Košice, Banská Bystrica, Trenčín, Senica, Hlohovec. Vyznamenania: v osobných materiáloch umelca sa zachovalo vyznamenanie – Čestné uznanie rektorátu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave z 21. júna 1953.
Zastúpený v zbierkach: SNG Bratislava, Západoslovenské múzeum Trnava, Záhorska galéria Senica, Galéria Jána Koniarka v Trnave, GMAB Trenčín, Novohradské múzeum a galéria Lučenec, súkromné zbierky v Slovenskej a Českej republike, Holandsku, Kanade, Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a v Maďarskej republike.