Neznámy |

MINIMAL SHIFT

kurátor výstavy

01.04.2009 - 10.05.2009

Neznáme miesto

diela zo zbierky Erste Group Kuratori výstavy:  Walter Seidl, Vladimír Beskid
Prezentovaní autori: Carl Andre, Helmut Federle, Stano Filko, Heinz Gappmayr, Alan Charlton, On Kawara, Juljie Knifer, Imi Knoebel, Július Koller, Jiří Kovanda, Wolfgang Laib, Sol LeWitt, Richard Long, Meuser, David Rabinowitsch, Reiner Ruthenbeck, Adrian Schiess, Heimo Zobernig
Výstavné priestory: Kopplová vila GJK, Zelený kríček 3, Trnava
Synagóga – Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava
Vernisáž výstavy: 1. apríl (streda) 2009 o 18.00 v Kopplovej vile GJK
Trvanie výstavy: 1. apríl – 10. máj 2009 Sol LeWitt - Forma, derivovaná z kocky, 1986 Výstavný projekt pod názvom Minimal Shift prináša výber z bohatej medzinárodnej zbierky Erste Bank Group vo Viedni, ktorý prezentuje výtvarné tendencie 70.-90. rokov minulého storočia v euro-americkom kontexte a ich 18 kľúčových reprezentantov svetového formátu ( C. André, Sol Le Witt, On Kawara, R. Long, I. Knoebel a pod.).
Výstava sa sústreďuje predovšetkým na geometrické a minimalistické polohy, konceptuálne a post-konceptuálne prístupy tohto obdobia. Ide o smery, ktoré sú založené na ideovej skratke, analytickom racionálnom prístupe s preferovaním elementárnych plôch, konštrukcií a pevných uchopiteľných tvarov. Výstava tak ukazuje definovanie nového výtvarného jazyka , ktorý znamená radikálny odklon od klasickej estetiky závesného obrazu a sochárskeho modelovania.
V Kopplovej vile je možné vidieť sériu primárnych objektov v podobe jednoduchej skladby drevených trámov (Carl André), derivácie kocky (Sol Le Wiit),drevotrieskovej alebo kovovej vertikály (Heimo Zobernig, Meuser) či hliníkovej rohovej konštrukcie ( Reiner Ruthenbeck). Ďalej budú prezentované čierno-biele geometrické kompozície (Helmut Federle, Julia Knifer), monochrómne plátna (Alan Charlton) a konceptuálne texty a nápisy (On Kawara, Heinz Gappmayr). V tejto zostave klasických mien moderného umenia sa objavujú aj dvaja slovenskí umelci, zakladatelia konceptuálneho umenia u nás – Stano Filko a Július Koller so svojimi inštaláciami „bieleho priestoru“ a „bielych objektov“.
V objekte Synagógy sa objavujú podoby „horizontálnej“ sochy, diel a konštelácií uložených priamo na podlahe. Ide o land artovú špirálu zo zozbieraných konárov (Richard Long), mramorový kameň s mliekom (Wolfgang Laib), či minimalistické plochy ležiacich foriem (David Rabinowitch, Adrian Schiess). Zbierka Erste Bank vo Viedni sa začala budovať od roku 1988 a po roku 2004 v novej koncepcii Erste Group (s účasťou Slovenskej sporiteľne v Bratislave) pod názvom Kontakt sa sústreďuje na aktuálne umenie po roku 1960 v stredoeurópskom priestore.
Výstava je pokračovaním galerijnej stratégie prezentovania popredných súkromných a verejných zbierok na pôde GJK ( IN-FORMATION, Frac du Grand Est 2005; Supernova, British Council 2006; Farby Lucky, Wannieck Gallery Brno 2008 atď.).