Neznámy |

MIRO ŠVOLÍK VEĽKÁ ŽENA malý muž

kurátor výstavy

14.09.2010 - 17.10.2010

Kopplova vila GJK, Zelený kríček 3, Trnava

Retrospektívna výstava špičkového slovenského fotografa 

Autor, titul výstavy:
MIRO ŠVOLÍK, VEĽKÁ ŽENA malý muž
Miesto konania: Kopplova vila GJK, Zelený kríček 3, Trnava
Kurátor: Vladimír Beskid
Vernisáž: 14. september 2010 o 18:00 hod., Kopplova vila GJK
Trvanie výstavy: 14. 9. 2010 – 17. 10. 2010
Hudobný hosť na vernisáži: formácia Jazzster

Galéria Jána Koniarka v Trnave predstavuje retrospektívnu výstavu Mira Švolíka (1960), špič-kového slovenského fotografa, predstaviteľa silnej generácie inscenovanej fotografie, ktorá nastúpila na vtedy československú výtvarnú scénu.
Švolík s technickým aparátom vytvára osobité inscenovanie a videnia sveta. Prináša poetický a hravý svet „svetloobrazov“, kde nechýba esprit, humor, nadsázka, naivita pohľadu aj prešibanosť kombinácie. Pre Švolíka je charakteristická práca v cykloch – priraďovanie snímok, rozvíjanie myšlienky a príbehu v jednotlivých sekvenciách. Výstava mapuje hlavné série jeho prác v priebehu troch desaťročí - od študentských čias na pražskej FAMU po najnovšie tri cykly, ktoré sa na Slovensku prezentujú prvýkrát. Expozícia tak zaznamená rozličné polohy a prístupy autora od populárnych záberov z vtáčej perspektívy na komponované figúry na dlažbe (Jedno telo, jedna duša, 1985 -86;Hľadám si svoju vlastnú tvár, 1989), cez kombináciu a spájanie dvoch záberov v jednom fotoob-raze (Obrázky zo Slovenska, 1989; Návrat k prírode, 1994-97), cez vkladanie detailov do obrazov svetových majstrov, či kriviek ženských tiel (Otvory a diery: Dejiny umenia, 2001; Evino jablko, 2001), vytváranie hravých magnetických tabúľ s dominom minifotografií (Magnetky a kartičky, 2007) , až po erotické digitálne fototlače (Kvety slasti, 2004). Aktuálne tri série (Od zrodu až do smrti, 2009; Mliečna dráha, 2009;Veľká žena malý muž, 2010) predstavujú metaforu plynutia času, ohmatávanie ženského tela v intimite ateliérového vesmíru, aj márnu mužskú túžbu zaznamenať krajinu žien.
K výstave vyšiel katalóg: Veľká žena, malý muž. Vydavateľ: Galerie Měsíc ve dne Č. Budějovice a GJK Trnava 2010, text: V. Beskid, 24 strán, 18 reprodukcií, ISBN: 978-80-87448-007.

Miro Švolík (narodený 1960 v Zlatých Moravciach), absolvent FAMU v Prahe (1981-87), žije a tvorí v Prahe a Kostelci nad Labem. Od roku 2009 kurátor galérie Solnice, České Budějovice a vedúci Ateliéru kreatívnej fotografie na VŠVU v Bratislave.
Ocenenia: 1989 - Kodak Preis, Fototrienále Esslingen; 1990 – Young Photographer, International Center of Photography New York. Monografia: Miro Švolík: Cesta do středu, Argo Praha 2005. Sa-mostatné výstavy(výber po roku 2005): 2005 - Cesta do stredu, GMB Bratislava; 2006 – R.Toledo Gallery New York; Galerie Baudlaire, Antwerpy; 2007 – Čáry-máry, GU Nové Zámky; 2009 – Galéria 11, Szczecin; Zámek Blatná; Galéria Měsíc ve dne, České Budejovice.
Viac na www.mirosvolik.cz.

Magnetky a kartičky
2007 03
Fotografie, magnety, asambláž
©Peter Roháč, 2010
http://www.horeblawski.eu/