Miro Trubač |

Miro Trubač: Bipolárna súvzťažnosť

kurátor výstavy

10.03.2011 - 01.04.2011

klUb 3, Kopplova vila GJK, Zelený kríček 3, Trnava

Autor, titul výstavy: Miro Trubač: Bipolárna súvzťažnosť
Miesto konania: klUb 3, Kopplova vila GJK, Zelený kríček 3, Trnava
Kurátor výstavy: Michal Štofa
Vernisáž: 10. marec (štvrtok) o 18.00 hod., Kopplova vila GJK
Trvanie výstavy: 10. 03. 2011 – 01. 04. 2011
Miro Trubač, Kolíska, 2010 Výstavný projekt Bipolárna súvzťažnosť Miroslava Trubača, sa zaoberá súžitím muža a ženy v jednom priestore spoločnej domácnosti, mapuje dogmy a paradoxy na pozadí vývoja medziľudských vzťahov. Nemenné úlohy pohlaví pri napĺňaní prírodných zákonitostí stavia proti trendom či novodobým návykom. Inštalácia, vytvorená z piatich objektov, je akýmsi teatrálnym zmrazením scény deja, príbehu, výseku zo života dvojice.
Objekty „Kolíska“ a „Veľká pohovka“, umiestnené v samostatných miestnostiach, zastupujú aktérov a predstavujú ich pri špecifických no typických činnostiach, narúšajúc vžité ideály o úlohách rodov. Zobrazujú teda aktuálny stav vo vymenenom garde, kde pôvodne aktívny muž v spánku zrástol s gaučom pri nepretržitom sledovaní televízie, čím sa stal paródiou na úlohu ploditeľa, hlavy rodiny a náhrobkom alebo katafalkom dnešnej spoločnosti. Žena, pôvodne nesúca bremeno pôrodu, tu neúnavne cvičí jogu, „oblečená“ do modrého cvičebného úboru. Aj farbou, symbolicky prislúchajúcou opačnému pohlaviu, si tak prepožičiava úlohu muža. Trojica plastík „Otec“, „Mama“ a „Kompromis“, nesie znaky charakterizujúce rodovú rôznorodosť, zároveň delí i spája inscenáciu do separátnych aj spoločných častí.
Projekt je prvou samostatnou Trubačovou výstavou a prezentuje výber z jeho sochárskej tvorby, ktorý ho predstavuje ako univerzálneho autora využívajúceho viaceré priestorové médiá. Pri objektoch – „Veľká pohovka“, „Kolíska“, zručne využíva princípy klasickej plastiky postupným konštruovaním modelu, kostry a nanesením krycieho materiálu. Objekty „Otec“, „Mama“, sú precíznymi dizajnérskymi modelmi prevedenými v čistých formách z MDF dosiek a akrylovej farby, nalakovanej do vysokého lesku. Objekt „Kompromis“ je vymurovaným detailom miestnosti, balansujúcim na pomedzí inscenácie a nájdeného fragmentu.

Miroslav Trubač, nar. 1986 v Trnave, je diplomantom ateliéru Socha v architektúre a vo verejnom priestore Patrika Kovačovského na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V roku 2007 absolvoval semestrálnu stáž v ateliéroch Prof. Berdyszaka, Petruka a Drazkiewicza v Poznani, Poľsko. Zúčastnil sa niekoľkých výstav a sympózií; 2009 „Čas“, The Chemistry Gallery, Praha, CZ; Laskonka GJK Trnava, v rámci festivalu Rukami a srdcom, Voderady, SR; IV. Medzinárodné študentské sochárske sympózium, Oroňsko, PL. Žije a tvorí v Trnave.