Miro Trubač |

Miro Trubač - SELF

Vladimír Beskid | kurátor výstavy

19.07.2023 - 10.09.2023

SNM – Múzeum Betliar, Lesná 9/17, 049 21 Betliar

Výstavný projekt SELF slovenského umelca Mira Trubača (nar. 1986) je istým zúročením jeho doterajšej tvorby, v ktorej naratívnym spôsobom rozvíja figurálnu líniu  v súčasnom sochárstve aj vlastnú osobnú mytológiu - introspektívne ponorenie sa do seba samého (preto angl. SELF – sám, seba určujúci, o sebe). Trubač sa venuje  prevažne komornej figurálnej plastike so zameraním na svet  muža a jeho zákonitosti, zlyhaní a prešľapov, ktoré nedávajú jasnú odpoveď, ale navodzujú skôr pocit spochybnenia, či neistoty.

Miro Trubač (1986)

študoval v rokoch 2005 až 2011 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Katedre socha, objekt, inštalácia v ateliéri prof. Jozef Jankovič (2006 – 2007) a prof. Patrika Kovačovského (2007 – 2011). V roku 2021 úspešne ukončil doktorandské štúdium v odbore výtvarné umenie pod vedením doc. Jána Hoffstädtera. V období rokov 2018 – 2021 pôsobil na Vysokej škole výtvarných umení ako odborný asistent. Od roku 2023 je riaditeľom Základnej umeleckej škole s výtvarným a literárno-dramatickým odborom v Trnave. V roku 2017 sa stal laureátom medzinárodnej ceny T.I.N.A. prize. V tom istom roku bol súčasťou výstavy Personal Structures open borders, ktorá je súčasťou sprievodných podujatí v rámci 57. Bienále umenia v Benátkach. Pripravil viacero sólových i samostatných výstav a je zastúpený v domácich aj zahraničných zbierkach. V súčasnosti je reprezentovaný A Pick Gallery v Turíne. Venuje sa prevažne soche so zameraním na komornú figurálnu plastiku. Žije a pracuje v Trnave.