Miroslav Trubač |

Miroslav Trubač J.R.D.

kurátor výstavy

09.04.2015 - 10.05.2015

Galéria Jána Koniarka v Trnave, Synagóga – Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava


Autor, titul výstavy: Miroslav Trubač: J.R.D. (Je robené doma)

Miesto konania: Galéria Jána Koniarka v Trnave, Synagóga – Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava

Kurátor: Roman Popelár

Vernisáž: 09.04.(Št) 2015 o 18.00 hod.

Trvanie výstavy: 09.04.(Št) 2015 - 10.05.(Ne) Výstava je druhou samostatnou, avšak prvou rozsiahlou prezentáciou tvorby autora od absolvovania Vysokej školy výtvarných umení v roku 2011. Miro Trubač (*1986, Trnava) je na jednej strane domácim – regionálnym výtvarníkom, na strane druhej charakter jeho sochárskych prác región významne prekračuje. Vidíme v nich paradoxy, iróniu, miestami do nich vnáša sarkastický humor. Námety čerpá z domáceho prostredia, blízkeho okolia, ale aj z kolektívnej minulosti alebo súčasnosti. Tá sa dotýka nás všetkých. V kontexte tvorby sa rád hrá s významami a interpretáciami. Aj názov Je robené doma hovorí o postavení mladého umelca v slovenskej spoločnosti: urob si sám, doma, za svoje... V rámci irónie však využil aj ponúknutú skratku JRD (Jednotné roľnícke družstvo), teda dnes už takmer zabudnutý názov štátnych organizácií, ktoré ešte v čase narodenia autora pôsobili ako regionálne poľnohospodárske centrá fungujúce (okrem iného) aj na báze vzájomnej kooperácie členov, resp. ich vzájomnej pracovnej previazanosti.


Pre Synagógu – centrum súčasného umenia GJK v Trnave autor pripravil úplne novú, doposiaľ neprezentovanú kolekciu figurálnych kompozícií, na ktorých pracoval posledné dva roky. Prevažne komorná tvorba je založená na spoločenských paradoxoch, dynamika figurálnych kompozícií je „zamrznutá“ v čase. Dej je podporený výrazným kolorovaním námetov, v ktorých je samonosné ich stvárnenie: gestá, grimasy, rozloženie kompozície, celkový výraz. Samostatný figurálny cyklus bude vystavený v dolnej časti priestoru. Na podlaží synagógy odprezentuje výber zo sochárskych konceptov v podobe fotodokumentácie, krátkeho videofilmu či počítačovej animácie, ktoré dotvárajú obraz o premýšľaní autora, o jeho prístupe k tvorbe.


Projekt J.R.D. (Je robené doma) tak súborne vypovedá o jednom z trnavských výtvarníkov najmladšej generácie. Jeho výstavou sa symbolicky uzatvára ďalšia kapitola novodobých dejín synagógy ako centra súčasného umenia. Po jej skončení ide priestor do komplexnej rekonštrukcie a dlhší čas bude uzavretý.


Roman Popelár

  Mgr. art. Miroslav Trubač

*1986, Trnava Vzdelanie

2005 - 2011 VŠVU Bratislava, Katedra Socha / Objekt / Inštalácia, doc. Patrik Kovačovský a prof. Jozef Jankovič, akad. soch.

2001 - 2005 ŠÚV Josefa Vydru, Bratislava, odbor kameňosochárstvo Doplnkové vzdelanie

2008 štátna skúška z pedagogického minima

2007 semestrálna stáž, Prof. Berdyszak, Prof. Petruk, Prof. Draskiewicz, ASP Poznaň, Poľsko Výstavy a sympóziá

2015 Trenčín 2014, výber zo súčasného slovenského komorného sochárstva, Galéria M. A. Bazovského, Trenčín

2014 Space & Co., Galéria Gagarinka, Bratislava (kolektívna výstava)

2012 Disegno Interno (Sochárske koncepty), Galéria Umelka, Bratislava

David Černý (CZ), Géza Szöllösi (H), Miro Trubač (SK), Katarína Galović Gáspár (SK), Júlie Haluzová (CZ), kolektívna výstava, River Gallery, Bratislava

2011 RUKY - nomádske, sociologické, laboratórium Outdoor gallery, Nitra

Socha a Objekt XVI., medzinárodná sochárska výstava, Bratislava – Piešťany

Prezentácia diplomovej práce - RUKY, Apollo BC – átrium, Bratislava

Bipolárna súvzťažnosť, klUb 3, Galéria Jána Koniarka, Trnava (samostatná výstava)

2010 XLIII. Trnavská paleta 2010, Západoslovenské múzeum v Trnave

2009 Čas, The Chemistry Gallery, Praha, CZ

Young Art Show 2, Dom umenia, Piešťany

Laskonka, Galéria Jána Koniarka, Trnava (v rámci festivalu Rukami a Srdcom ´09 Voderady)

2008 IV. kolektívna výstava študentov VŠVU, Dom umenia, Piešťany

Polireakcje 2007, Galeria Parter, Lodź, PL (kolektívna výstava)

III. kolektívna výstava študentov VŠVU, Dom umenia, Piešťany

2007 IX. medzinárodné študentské sympózium WOOD ´07, Zlín, CZ

IV. medzinárodné študentské sochárske sympózium, Orońsko, PL

O sebe v sebe, Galéria 35 mm, Bratislava (kolektívna výstava študentov sochárstva)

2006 Sympózium v kameni, Králiky pri Banskej Bystrici

Figurama ´06, Bratislava

2005 75. výročie ŠÚV Josefa vydru, Bratislava (výstava)

  Komentovaná prehliadka - utorok 5.5.2015 o 18.00 hod.:trnava.sme.sk /TASR/:
 J.R.D. je posledná výstava pred zatvorením trnavskej synagógy
našenovinky.sk:
 Odheroizovanie sochárstva


rtvs.sk /Radio Regina/:

Nedeľa 3.05.2015, od 17:12 min.
 Zrkadlenie - kultúrny magazín
Reportáž MTT z vernisáže: