Neznámy |

MIROSŁAW BAŁKA AGOGANYS

kurátor výstavy

27.05.2010 - 11.07.2010

Synagóga - Centrum súčasného umenia Trnava, Halenárska 2, Trnava

Autor, titul výstavy: MIROSŁAW BAŁKA, AGOGANYS
Miesto konania: Synagóga - Centrum súčasného umenia Trnava, Halenárska 2, Trnava
Kurátor: Vladimír Beskid
Vernisáž: 27. máj 2010 /štvrtok/o 18:00 hod.
Trvanie výstavy: 27. máj 2010 – 11. júl 2010
projekt AGOGANYS
Výstavný projekt AGOGANYS v trnavskej Synagóge - Centre súčasného umenia predstavuje renomovaného poľského umelca Miroslawa Balku (1958), ktorý sa od začiatku 90. rokov minulého storočia etabloval na svetovej medzinárodnej scéne – ako jeden z prvých z tzv. východného bloku (výstavy Metropolis, Berlín 1991; Documenta IX, Kassel 1992; bienále Benátky 1993 atď.)
Práve okolo roku 1990 Balka rezignuje na doterajšie figurálne sochárstvo (sochy z cementu, betónu, juty) a smeruje k formovaniu abstraktnejších foriem vyjadrovania. Vytvára slovník jednoduchých tvarov, predmetov a priestorových foriem vyjadrovania – namiesto práce s figúrou nastupuje len prítomnosť tela – stopy, odtlačky, použité predmety, objekty, ktoré majú rozmery jeho vlastného tela ako istého vzorca a pod. Problém telesnosti, osobnej pamäte, záznamu času a stôp sa stávajú nosnými témami Balkovej práce, kde presakujú osobné spomienky, rodinné zázemie, prežitá minulosť. Vytvára tak početné introvertné objekty a inštalácie, ktoré projektujú osobnú pamäť do cudzieho prostredia, predstavujú „kryštalickú“ pamäť a vpísanú históriu do materiálov. Balka pritom používa mnohé netradičné materiály a postupy (hrdzavé železné platne, staré dosky, betónové chodby, súkno, urny, mydlo, rozsypaná soľ, popol, mydlo, udržiavanie teploty atď.). 
Po roku 2000 realizuje Balka aj rad prác v médiu video, v ktorých sa okrem iného objavujú aj tiché zábery sneženia v zimnej krajine neďaleko bývalých koncentračných táborov (Bambi, 2003). V aktuálnom trnavskom projekte autor pokračuje v „dematerializácií“ pamäťových záznamov a realizuje sedem snehostrojov, ktoré v určitých intervaloch rozprašujú sneh. Balka jednak pracuje s geniom loci tejto bývalej sakrálnej architektúry a jednak pracuje so židovskou kultúrou a tradíciou (sedem bodov je metaforou sedemramenného svietnika menorah), s osobnou a kolektívnou pamäťou. Prináša vyrovnanie sa s minulosťou – s holokaustom, pominuteľnosťou a rozptýlením. Projekt teda predstavuje obrátenie sa k minulosti (samotný názov výstavy je anagram - slovná hra čítania slova „synagóga“ odzadu) aj hravú reverznosť nastolenej situácie (snežiaca guľa, sneženie v interiéri a v lete). 
V roku 2010 po Tate Gallery v Londýne (Turbine Hall), Modern Art Oxford v Oxforde, Staatliche Kun-sthalle v Karlsruhe nasleduje prezentácia Miroslawa Balku v trnavskej galérii. Ide zároveň o prvú samostatnú výstavu autora na Slovensku vôbec. Miroslaw Balka Miroslaw BALKA, narodený 1958 vo Varšave, absolvoval Akadémiu krásnych umení vo Varšave (1985). V roku 1998 zrealizoval Pomník obetiam trajektu Estonia v Štokholme. Od roku 2008 - vedie Ateliér prie-storových štúdií na Akadémií krásnych umení v Poznani. Žije a pracuje vo Varšave a Otwocku.
Účasť na významných výstavách (výber): Apperto Benátky 1990, Metropolis Berlín 1991, Documenta IX Kassel 1992, Carnegie International Pittsburgh 1995, ICA Philadelphia 1999, NG Praha 1999, Národné múze-um Osaka 2000, 2008, Zacheta Varšava 2001, White Cube Londýn 2001, 2009, S.M.A.K. Gent 2003, bienále Benátky 2003, 2005, National Tate Gallery Londýn 1995, 2009/10 atď. Reprezentoval Poľsko na medzinárodných prehliadkach: the Sydney Biennial 1992, 2006; biennále Benátky 1993; Sao Paolo bienále 1998; Leverpool Biennial 1999.
Zastúpený v medzinárodných zbierkach: Muzeum sztuki Lódź, Tate Gallery Londýn, The Museum of Modern Art New York, The Museum of Contemporary Art Los Angeles, Art Institute of Chicago, Hirshhorn Muse-um and Sculpture Garden Washington, Museet for Samtid kunst Oslo, Stedelijk Van Abbemuseum Eidhoven, Fundation La Caixa Barcelona a pod.