Neznámy |

Mixér

kurátor výstavy

15.05.2008 - 16.05.2008

Neznáme miesto

Výstava študentov PdF TU

 Štefan Oliš - Nigga identity (video)

Mixér

Vernisáž výstavy:
15.5.2008

Trvanie výstavy:
15.5.2008 - 16.5.2008

Výstava Mixér, ako už samotný názov napovedá, v sebe zahŕňa najrô
  Jana Hanová - Heartbeat (video)

Jana Hanová sa predstavila dvoma videami, ktoré sa podnetmi upínajú k Ústí nad Labem, kde autorka strávila polročnú stáž na Fakulte umění a dizajnu UJEP. V prvom videu Heartbeat (2008, video loop, 4´) rytmicky sleduje tep srdca striedanie mierne apokalyptického industriálneho výjavu fabriky, zahaľujúcej dymom všetko okolo seba. Vo videu Hranice (2008, video, 1´) reaguje na poznámku od svojho českého spolužiaka o používaní slovenčiny v Čechách: „Proč tady mluvíte po slovensky, to jako kdyby jste přišli na návštevu a nezuli se.", ktorou zostala nepríjemne zaskočená. Video tvorí záznam z performance, v ktorej sa pri prechode štátnej hranice Slovensko - Česko prezula do papúč. Pre autorku typická téma sa objavuje aj v práci Rozhodnutia (2006, objekt). Autorka vytvorila voskom na vankúšovej obliečke opakujúci sa text: sloboda moja tvoja smrť vs. smrť moja tvoja sloboda. Autorka textom rozoberá dva životné varianty. Katarína Krajčíriková vystavila video vytvorené z animácie 90 fotografií fotených mobilným telefónom, ktoré zachytávajú ženy nakupujúce v butikoch, Kabínky (2008, video, 1´). Autorka v diele prostred