Monika a Bohuš Kubinský |

Monika a Bohuš Kubinský: Imagine

kurátor výstavy

11.06.2015 - 16.08.2015

Neznáme miesto

Autor, titul výstavy: Monika a Bohuš Kubinský: Imagine
Miesto konania: Galéria Jána Koniarka v Trnave, Kopplova vila, Zelený kríček 3, Trnava
Kurátor: Roman Popelár
Vernisáž: 11.06.(Št) o 18.00 hod.
Trvanie výstavy: 11.06.(Št) – 16.08.(Ne) 2015  Expozícia je členená do piatich samostatných blokov v piatich miestnostiach galérie. Zostavená je autorskou aj kurátorskou selekciou diel tak, aby ako celok odkazovala na minulosť, nepotláčala prítomnosť a možno predznačila budúcnosť umeleckého smerovania manželov Kubinských. Pretože podľa ich vlastných slov sa práve touto výstavou finalizuje jedna dlhá etapa ich tvorivého obdobia.

Úvodnú miestnosť charakterizuje súhrn tém, ktoré sú v ich dielach permanentne prítomné: emotívne ladené krvavo-červené plátna dráždia nepokojom, pulzujúce srdcia sú pomyselnou bránou a očami do duší, odkazom na nezmyselné obete vojny, ktorá je, našťastie, už 70. rokov za nami. Zároveň v sebe nesú posolstvo nádeje, odvahy a sebaobety, ktorej ostrovčeky vyplávali na povrch v priebehu rokov a desaťročí. Nadväzuje téma nekonečna, večnosti, neohraničeného toku prúdenia energie. Na znak očisty, ktorým je živel vody. Osobná mytológia, spomienky, pominuteľnosť a prchavosť každodennej reality je vyjadrená v obrazoch Paríž, Šaty, Zahalená či v skulptúre s názvom Odpočinok.

Druhá výstavná miestnosť otvára tému meditácie a pokoja: lyrický obraz Dotyky, diptych Thallasa, ktorý odkazuje k vznešeným myšlienkam a k posolstvu nebáť sa slobodne myslieť a konať aj v situáciách, kedy môžeme kadečo stratiť, avšak aj veľa užitočného a nového v tejto slobode objaviť. Znenie ticha je odvolávkou na inštaláciu z roku 1994 v Kaplnke sv. Jána v Bratislave, ktorá bola vzdaním vďaky za narodenie staršieho syna Tadeáša. Inštalácia Záhrada a objekt Rodinný príbeh poukazujú na ďalší kľúčový fenomén v živote a tvorbe Kubinských: a tou je recyklácia materiálov.

Sakrálne aj svetské architektonické komponenty, fragmenty z hospodárskych stavieb, ready-made, ktoré ďalej spracovávajú a modifikujú na svoj obraz.
Tretia výstavná miestnosť dostala pracovný názov Kabinet. Kompozíciu na mieru vyrobených rozkladateľných knižníc s originálnym dizajnom historických svietidiel a knihy ako denníkové maľby dopĺňajú skice-denníky prevažne z parížskeho obdobia ako aj niekoľko carrarských mramorových objektov. Je to obývačka, depozit, miesto pre zastavenie sa. Estetika krásy a harmónie potláča na prvý pohľad obsah videného. Ten divák objaví až po potlačení prvotných vizuálnych vnemov, v starostlivo usporiadanom systéme knižnice (71 obrazov je denníkom, spomienkou na obe svetové vojny a zamyslením sa nad postavením žien v dnešnej spoločnosti – v duchu poetky a bojovníčky za ľudské práva Liu Xia (*1961).

Predposledná miestnosť sa viaže k Trnave, k výstave s názvom Story, ktorú na jeseň pred 20. rokmi pripravili pre Synagógu – Centrum súčasného umenia. V rámci cyklu Umenie aury, ktorý pre daný priestor vypracovala historička umenia a kurátorka mnohých mienkotvorných výstav Jana Geržová. Odkaz je krátky, ale efektný: atakuje zmysly (čuch, zrak), čo je mimochodom ďalším signifikantným znakom Bohušovej tvorby. V užšom kontexte sa odvoláva na vlastnú tvorbu, ktorú po rokoch reinterpretuje a dokumentačne zhodnocuje. Objekt – inštaláciu preto dopĺňajú dve dobové autorské skice a krátky videofilm, ktorý výstavu pred 20 rokmi približuje.

Posledná miestnosť je dokumentačná: informačné panely sa dopĺňajú s filmami o voľnej tvorbe, výstavách a exteriérových realizáciách manželov Kubinských. A v dvoch umeleckých dielach je ešte raz podčiarknutá ideová línia tvorby: konfrontácia duchovna, energie a živlov, ktoré formujú náš život. Snáď sa táto predstava (imagine) v Kopplovej vile naplnila a Kubinských odrazí k novej a neprebádanej životnej etape. Na tejto ceste im želám veľa úspechov!

Roman Popelár, kurátor výstavy
Podujatie na FB:
https://www.facebook.com/events/865901903477845/
Komentovaná prehliadka výstavy - 7. júl 2015: kultura.pravda.sk:
Umenie Kubinských je späté so životom
trnava-live.sk:
V Kopplovej vile otvoria výstavu Imagine manželov Kubinských
trnava.sme.sk /TASR/:
V galérii sa predstavujú Monika a Bohuš Kubinskí projektom Imagine
trnava.dnes24.sk:
Nadčasové motívy a depozitár spomienok:
Pozrite si prierez tvorby manželov Kubinských
Príspevok MTT - Kultúrna mozaika zo 7. 7. 2015 /od 2:35 min./: