Neznámy |

Monogramista T.D - ani slovo, ani vec

kurátor výstavy

08.11.2007 - 16.12.2007

Kopplov kaštieľ, Zelený kríček 3, Trnava

Titul výstavy: Monogramista T.D – ani slovo, ani vec
Miesto konania: Kopplov kaštieľ, Zelený kríček 3, Trnava
Kurátor: Vladimír Beskid
 Vernisáž: 8. novembra 2007 (štvrtok) o 18:00 hod.
Trvanie výstavy: 8.11.2007 - 16.12.2007
"k večnosti pridávam moju horúčku" Ani slovo, ani vec
Pod pseudonymom Monoramista T.D. sa skrýva meno jedného z najvýznamnejších súčasných slovenských autorov a zároveň priekopníkov konceptuálneho umenia 70. rokov u nás, akad. maliara, profesora Dezidera Tótha. Jeho obrazy a objekty, často dopĺňané textovou šifrou majú jedinečný, charakteristický, a predsa záhadou oplývajúci rukopis. Názov výstavy Ani slovo, ani vec, symbolizuje náročnú úlohu, ktorú si autor sám vytýčil, a to pomocou umeleckých prostriedkov dekódovať a uchopiť zložité pojmy ako nejednoznačnosť, viac zmyslovosť, či prázdnota, ktoré sú príznačné najmä pre modernú epochu. Napriek prísnej geometrickej osnove a precíznej výtvarnej technike sa nám jeho objekty väčšinou javia ako ambivalentné a náročné na pochopenie, nútiace diváka naplno zapájať všetku dostupnú predstavivosť. Práve táto „vynútená“ spoluúčasť a komunikácia vytvára dôležitú hodnotu v autorovom koncepte, a je významným prvkom pri interakcii jednotlivých predmetov. Často ani priama indícia neposkytuje možnosť na úplné pomenovanie skutočnosti, a tak percipient ostáva visieť v akomsi priestore medzi jazykovou rovinou a vecnou realitou. Táto „prázdnota“ ožíva mimo iného už len samotným intelektuálnym pokusom vstúpiť do nej a preskúmať všetky jej charakteristické roviny. Aj to môže byť jedným z hlavných zámerov Monogramistu T.D, ktorý neponúka jednoznačné riešenia ako sa orientovať v spleti výtvarných metafor, ale vyžaduje skôr otvorenú myseľ bez predsudkov. Výstava v Kopplovom kaštieli pozostáva z vyše sto objektov, ktoré sú súčasťou viacerých umelcových cyklov a kopírujú niekoľko významných období jeho tvorby. Spoločne tvoria ukážkový model vysokej kvality slovenského geometrického a konštruktívneho umenia. Súčasťou vernisáže bude slávnostné uvedenie nového zborníka Tretia tehla, obsahujúceho texty a komentáre k tvorbe Monogramistu T.D.
Prof. akad. maliar Dezider Tóth sa narodil v roku 1947 vo Výčapoch – Opatovciach. V rokoch 1966 – 1972 vyštudoval VŠVU v Bratislave, na ktorej dnes pôsobí ako profesor a vedúci tzv. „Neateliéru“. Doteraz zrealizoval okolo tridsať väčších, samostatných výstavných projektov na Slovensku, v Čechách i v zahraničí, kde je tiež zastúpený vo viacerých zbierkach (Pittsburg, Ulm, Karlsruhe, Pécs). Žije a tvorí v Bratislave.
výstavné priestory