Neznámy |

Múry rozdeľujú - Mosty spájajú

kurátor výstavy

26.02.2015 - 29.03.2015

Galéria Jána Koniarka v Trnave, Synagóga – Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava

Výstava diel 19 autorov z Nemecka, Rakúska, Čiech, Maďarska, Poľska a Slovenska, ktorí sa zúčastnili dvoch tvorivých sympózií eu-art-network v kultúrnom centre Celley Muehle, Oslip v Burgenlande v rokoch 2013-2014.
Názov výstavy: Múry rozdeľujú - Mosty spájajú
Miesto konania: Galéria Jána Koniarka v Trnave, Synagóga – Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava
Vystavujúci autori:
Peter Assman (A), Ivan Bukovsky (CZ), Frank Degelow (D), Zsolt Ferenczy (H), Sylvia Galos (A), Hannesi Haider (A), Tobias Hermeling (A), Wolfgang Horvath (A), Elisabeth Howey (D), Marcus Huber (A), Klaus Ludwig Kerstinger (A), Sepp Laubner (A), Milan Lukáč (SK), Robert Němeček (SK), Robert Schneider (A), Priska Streit (D), Karolina Szyzmanowska (PL), Hans Witzelsdorfer (A)
Kurátor: Wolfgang Horvath (A)
Vernisáž: 26.2. 2015 (štvrtok) o 18,00 hod.
Trvanie výstavy: 26.2. - 29.3. 2015 Podujatie realizuje Trnavský samosprávny kraj v spolupráci so združením eu-art-network v rámci programu RECOM - Cezhraničnej spolupráce s partnerským Burgenlandom. Rok 1989 bol rokom pádu železnej opony, ktorá ako železné jarmo ťažila povojnovú Európu. Pád Berlínskeho múru a dojímavý exodus východonemeckých občanov, ktorí sa rozhodli ísť za slobodou cez Československo do Maďarska a následne cez Rakúsko naspäť do Nemecka, predznamenal nielen spojenie a zjednotenie Nemecka, ale naštartoval aj zjednocujúci proces medzi Východom a Západom v Európe. Po štvrťstoročí, kedy si všetky spomínané postkomunistické štáty užívajú slobodu v rôznych leveloch demokracie, otvoril sa priestor na bilanciu, ktorú vyvolala doba. Na polemiku o účinku neexistujúceho múru, o význame tejto udalosti, následkoch a odkazoch k mladej generácii narodenej po roku 1989. Keďže nemožné sa akoby v rozprávke stalo možným, keďže spadli múry okolo nás a prvotnú eufóriu zvalcovala každodenná realita, reaguje aj výtvarné umenie na nový vznikajúci jav: stavanie múrov v nás. Sme nedokonalí, plní strachu, predsudkov, alibizmu, šovinizmu a možno i skrytého či otvoreného rasizmu. Preto vznikli dve témy pre dva ročníky sypózií organizovaných združením eu-art-network: Zbúrané múry - Otvorený priestor (2013) a Otvorený priestor - Neviditeľné múry (2014) Obe sympóziá sa konali v dvoch rovinách: vizuálnej (výtvarné artefakty a tanec) a hudobnej (komponované diela). Toto všetko vznikalo v tvorivom priestore multikultúrneho centra Celley Muehle v mestečku Oslip, neďaleko Neusiedlersee v Burgenlande (A). Dva dvojtýždňové turnusy znamenali pre účastníkov prepojenie medzi umelcami rôznych národností, symbiózu názorov v podvečerných debatách o umení a výmene skúseností v oblasti umenia a kultúry. Spoločným jazykom, okrem nemčiny a angličtiny, bola reč umenia. Výsledkom sú diela, ktoré spoločnosť eu-art-network prezentuje v rámci výstavného programu, ktorý sa začal v januári v Budapešti, pokračuje cez Trnavu do Bayreuthu a následne do Lipska.

Trnavské publikum má možnosť vidieť rôzne roviny pohľadu na danú tému, ktorá je vyjadrená prostredníctvom akrylových a olejových obrazov, tlačí, monotypií, fotografií, videoprojekcií, ale aj priestorových objektov, plastík a sôch. Ani samotná inštalácia v priestoroch Synagógy – Centra súčasného umenia nie je náhodná. Galéria Jána Koniarka v rámci programu "Galéria s otvorenou náručou" hostila v minulom roku skupinu umelcov s názvom Focus Europa a taktiež multikultúrne zoskupenie európskych autorov. Výstava Múry rozdeľujú - Mosty spájajú nemá za úlohu riešiť politické problémy tej-ktorej krajiny, neburcuje, nenavádza, len upozorňuje, konštatuje a reaguje. Tak ako motívy na euro-bankovkách sú rôzne: okná, brány, mosty,... tak sa oknom pozeráme do sveta, bránou do neho vstupujeme a mosty – tie spájajú. akad. arch. Róbert Němeček
riaditeľ Galérie Jána Koniarka v Trnave trnava.sme.sk:
Výstava Múry rozdeľujú - Mosty spájajú bude v synagóge
trnava.dnes24.sk:
Výstava v Synagóge bilancuje štvrťstoročie od pádu komunizmu
Reportáž TA3 z vernisáže:
 - príspevok Múry a mosty v umení od 25:30 min Reportáž MTT z vernisáže: