Nadia Issa |

Nadia Issa: Adam

kurátor výstavy

18.06.2019 - 28.07.2019

Galéria Jána Koniarka v Trnave, Veže Synagógy – Centra súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava

Výstava veľkoformátových fotografií – portrétov muža. Každý zo záberov predstavuje odlišnú scénu alebo vlastnosť „Adama“ a zosobňuje tak archetyp každého muža. Autorka, titul výstavy: Nadia Issa: Adam
Miesto konania: Galéria Jána Koniarka v Trnave, Veže Synagógy – Centra súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava
Kurátor: Karel Míšek
Otvorenie výstavy: 18.6.2019 (Ut) o 18.00 hod.
Trvanie výstavy: 18.6. (Ut) – 28.07. (Ne) 2019

Výstava predĺžená do 15.9.2019 Výstava Adam prezentuje portrétny žáner prostredníctvom série veľkoformátových fotografií. Dominuje v nich nahá mužská postava - Adam - zachytený bez explicitných atribútov, či symbolov, so snahou dekonštruovať ich ideový rámec. Fotografie sú štylizované ako odlišné výjavy, pričom každá z nich má ambíciu definovať univerzálne ľudské archetypy. Nahá mužská postava je reflektovaná autorkynou subjektívnou vizualitou, nepomáha si naratívnymi či identifikačnými formami, naopak vyzdvihuje ťažko definovateľnú intimitu medzi fotografom a fotografovaným objektom vznikajúcu v procese tvorby. Každá z fotografií teda predstavuje určitý archetyp, ide o mužov rôznych vekových kategórií a z rôznych sociálnych skupín, sú anonymní ale zároveň schopní absorbovať rôzne aspekty jedinečnosti moderného muža.
  Portrétní fotografie – portréty vychází z návaznosti na historii a výraz, který je zachycen v tváři jedince. Lidská tvář je předmětem zájmu autorů nejen v současné době; je to téma spojené naší civilizací.
Portrétování má bohatou tradici. Význačné osobnosti byly portrétovány již v minulosti. Velký rozvoj tohoto žánru zaznamenala renesance a další rozšíření přinesl především nástup baroka. Zde se jednalo především o malbu a kresbu. Vznik fotografie přinesl široké spektrum témat, která umožňovala tato nová technologie, a vytvořila tak úžasný prostor pro uměleckou i dokumentární oblast. Bez fotografie si neumíme představit zpravodajství ani předávání širokého spektra informací. Výjimečnou oblastí je umělecká tvorba. Tím, že se fotografie stala předmětem širokého rozvoje a užití, který byl a je součástí našeho vývoje, dostalo se i větší pozornosti portrétní fotografii, která je nejen vynikajícím uměleckým prostředkem, ale i jistým zrcadlem zachycujícím civilizační vývoj a proměny s ním související. Portrét není náhodný záběr, ale autorem komponovaný obraz podložený studiem portrétované osoby a samozřejmě dokonalou znalostí fotografie. Portrétní fotografie Nadii Issa jsou dokladem autorčiny poctivé práce. Na velkých formátech spojuje prostřednictvím svého talentu silný výraz jedince a svou pozorovací schopnost. Její práce se světlem v kontrastu s hloubkou černé barvy dodává fotografiím neobyčejnou výrazovou sílu. Autorčin nezaměnitelný rukopis vkládá do portrétů silné napětí a energii. Tento její projekt je dokladem toho, že v tomto žánru je možné nacházet nové a zajímavé přístupy, které výrazně obohacují portrétní fotografii. Nadia Issa prostřednictvím portrétů vyjadřuje svůj pohled na svět a často nelehké téma je pro ni příležitostí k vyslovení vlastní filozofie. Vystavovaný soubor vytváří jedinečný předpoklad dalšího autorčina růstu. Obsahově, kompozičně a velkorysou formou se práce Nadii Issa řadí mezi nepřehlédnutelná díla svého oboru. Úspornost ve výrazech dodává fotografiím nadčasovost a skrytou sílu.
Řada fotografií vytváří jednotný celek a svou výpovědí zanechává v návštěvníkovi velmi silný dojem. Výstava prezentovaná v prostorách Fakulty umění a designu UJEP je přesvědčivým dokladem přínosu a důležitosti dlouhodobé spolupráce a vzájemného poznávání kultur.

Prof. Karel Míšek
Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem