Obraz Trnavy v čase (1920 - 2020)

Vladimír Beskid | kurátor výstavy

20.04.2021 - 01.01.2030

Galéria Jána Koniarka, Koppelova vila, Zelený kríček 3, Trnava

Obraz slobodného kráľovského mesta Trnava sa v priebehu 17.-19, storočí dochoval na početných mestských vedutách — drobných štylizovaných topografických záznamoch grafického obrazu historického mesta. Od začiatku 20. storočia sa uplatňovalo čoraz výraznejšie maliarske zobrazovanie mestských zákutí a priľahlej krajiny. V Galérii Jána Koniarka sa môžete pozrieť na rôzne umelecké zobrazenia Trnavy v priebehu posledných dvoch storočí.