Oskár Čepan |

Oskár Čepan: Kresby a koláže

kurátor výstavy

14.07.2011 - 30.09.2011

Galéria Jána Koniarka v Trnave; Kopplova vila; Zelený kríček 3


Titul výstavy: Oskár Čepan: Kresby a koláže
Miesto konania: Galéria Jána Koniarka v Trnave; Kopplova vila; Zelený kríček 3
Kurátor výstavy: PhDr. Štefan Zajíček
Trvanie výstavy: 14. júl – 30. september 2011
Bez názvu, "Pohľad na Trnavu " 50.roky, 41,8x29,8 cm, akvarel, G - 3280
Galéria Jána Koniarka v Trnave pripravila v letných mesiacoch tohto roku 2011 výstavu kresieb a koláží významného slovenského literárneho vedca, archeológa, kurátora výstav a výtvarníka Oskára Čepana, pochádzajúceho z Cífera, kde sa narodil 27. februára 1925. Oskár Čepan zomrel v Bratislave 3. septembra 1992 vo veku šesťdesiatsedem rokov.
Objavná jubilejná výstava Výtvarník Oskár Čepan s katalógom a sympóziom so zborníkom usporiadaná v roku 2005 v našej galérii prekvapujúco odhalila verejnosti aj jeho dovtedy prakticky úplne neznámu výtvarnú tvorbu, v našich podmienkach vtedy vzácne programovo geometricky a surreálne orientovanú.
Prezentovaná kolekcia Čepanových koláží a kresieb pochádza zo zbierok Galérie Jána Koniarka v Trnave. Diela sú takto samostatne vo svojom celku spolu 209 diel prezentované po prvý raz. Celé Čepanove výtvarné dielo vzniklo v opozícií voči dobovej oficiálnej výtvarnej scéne komunistického režimu s jeho doktrínou socialistického realizmu a bolo dôstojným a závažným vkladom do vývoja nášho vtedajšieho neoficiálneho umenia abstraktnej geometrickej kresby a surrealizmom inšpirovanej koláže.
Prvé Čepanove koláže vznikajú už od polovice 40. rokov, aby pokračovali v druhej polovici 50. a na začiatku 60. rokov s použitím fragmentov dobových fotografií s prekvapujúcim návratom v 80. rokoch s literárnou tematikou spoločných kompozícií významných literátov a vedcov.
Geometrické kresby Oskára Čepana vznikajúce v tomto čase majú prevažne komorný charakter listov skicára, avšak vynikajú dôsledným použitím geometrického jazyka tvarov v technike prísnej ceruzkovej kresby a pastelovej akvarelovej maľby. Čepanove kresby udivujú svojou premyslenosťou, disciplínou variácií použitých geometrických tvarov línií a plôch abstraktných kompozícií.
Nosnú kolekciu Čepanových geometrických kresieb a surreálnych koláží dopĺňajú aj niektoré zachované krajinárske kompozície, čerpané z jeho pobytu v plenéri, vyznačujúce sa farebnou citlivosťou bez bližšej popisnosti zvoleného krajinárskeho námetu, medzi ktorými nechýba aj trnavský motív.
Výstava Čepanovho výtvarného diela potrvá do 30.9.2011