Neznámy |

OUT-OF-PORTRAIT

kurátor výstavy

24.04.2008 - 04.05.2008

klUb 3

Titul výstavy: „Out-of-portrait“
Miesto konania: klUb 3, Kopplova vila GJK, Zelený kríček 3, Trnava
Kurátor: Roman Gajdoš
Vernisáž: 30.4.2008 o 19:30 hod., klUb 3, Kopplova vila GJK
Trvanie výstavy: 24.4. – 4.5. 2008
z výstavy  OUT-OF-PORTRAIT Pilotná realizácia Moniky Rehákovej a Zuzany Štibrányiovej, uskutočnená v rámci projektu Multiplace, poukazuje na stálu fascináciu identitou a možností manipulácie v rámci nej. Poloha štylizovanej fotografie sa stáva základným vzorcom, pohyblivou rovinou, na ktorej autorky budujú ďalšie významovo ironické vrstvy. Na jednej strane ide o širokospektrálne variovanie vlastnej identity (známe napríklad z prác Cindy Sherman a Václava Stratila), na strane druhej o definovanie postáv určitou kolektívnou, univerzálnou typológiou. Tá sa prejavuje cez najklasickejší model identifikácie – občiansky preukaz. Práve s ním je pracované v symbolickej rovine multiplikátu, kde nastáva paradox uniformity a rozmanitosti, kontrast medzi množením identít a ich fiktívnou klasifikáciou. Vyzväčšovaný výber fotografií tvorí reprezentatívnu vzorku týchto univerzálnych typov postáv. Akonáhle sa fotografický obraz oslobodí od kanonizovanej formy občianskeho preukazu, začína fungovať ako (re)klamný, štylizovaný portrét, reprezentujúci iné ako fotograficko-identifikačné kontexty – či už ide o konkrétne parafrázy (Marilyn Manson a Marilyn Monroe), časovo ohraničené intervaly, alebo mysticko-panoptikálne hyperboly. Napriek umelej teatrálnosti sa v rámci inštalácie stáva dôležitým moment falšovania, ktorý podčiarkuje vytlačená zbierka zákonov, inštalovaná zámerne na mieste, kde je divák nútený ju pošlapať, a ktorá je týmto činom posunutá do sféry polemiky medzi autenticitou falzifikátu a falzifikáciou autenticity. Roman Gajdoš z výstavy OUT-OF-PORTRAIT