Neznámy |

Patrik Ševčík ...mlčať zlato

kurátor výstavy

10.02.2011 - 06.03.2011

klUb 3, Kopplova vila GJK, Zelený kríček 3, Trnava

Autor, titul výstavy: Patrik Ševčík ...mlčať zlato
Miesto konania: klUb 3, Kopplova vila GJK, Zelený kríček 3, Trnava
Kurátorka: Zuzana Ševčíková
Vernisáž: 10. február /štvrtok/ 2011 o 18.00 hod., Kopplova vila GJK
Trvanie výstavy: 10.2. 2011 – 6.3.2011
Patrik Ševčík vo svojej tvorbe pracuje prioritne s textom. V oblasti textových inštalácií autor využíva neokonceptuálne princípy výtvarnej tvorby, niekedy s absenciou finálnej materiálnej podoby diela. Textové plošné inštalácie sú vo väčšine prípadov citáciami a výtvarnými interpretáciami nájdených textov. Zaujímajú ho najmä sociálne, socio-politické témy, ako aj vplyv médií na našu každodennosť.
Výstava ...mlčať zlato je uceleným súborom minimalistických neokonceptuálnych textových kresieb na papieri. Ševčík opätovne (podobne ako v predošlých prácach) skúma výtvarné možnosti práce s jazykom a jeho prirodzenými vlastnosťami. Vo svojom novom cykle poukazuje na silu fenoménu slova.
Kresby obsahujú slová, ktoré sú zámerne zgumované a rozmazané, aby nebolo jednoduché ich prečítať. Autor si vyberá slová, ktorými sa označujú nehmatateľné hodnoty, či vlastnosti človeka. Silný obsah slov vytvára a podmieňuje našu každodennú realitu. Obsažné slová, ktoré autor použil, sú v súčasnej dobe vnímané ambivalentne. Používajú sa v banálnych situáciách a mnohokrát nadarmo. Nehovoriac o mediálnych textoch zameraných skôr na naplnenie obsahu ako na informáciu. Výtvarná forma prác je negácia napísaného, či vysloveného... s cieľom poukázať na jeho hlbší význam, v zmysle, že tieto slová je nutnejšie prežívať ako o nich hovoriť. Nový cyklus prác má meditatívny a sebareflexívny charakter, bez zámeru autora moralizovať.

Výtvarník Patrik Ševčík (1974) pracuje v oblasti textového umenia a jeho grafických presahov. V roku 2009 úspešne ukončil doktorandské štúdium na Katedre grafiky (Ateliér Doc. I. Bencu) Akadémie umení v Banskej Bystrici, ako jeden z dvoch prvých absolventov tohto druhu štúdia na AU. Má za sebou niekoľko samostatných výstav na Slovensku a tiež v slovinskom Maribore, ako aj účasť na kolektívnych výstavách doma a v zahraničí. Za svoju diplomovú prácu „Ergo sum“ v roku 2006 mu bola udelená Cena rektora Akadémie umení. Momentálne pôsobí ako odborný asistent na Fakulte výtvarných umení AU (Ateliér voľnej tvorby Doc. I. Benca). Žije a pracuje v Banskej Bystrici.