Neznámy |

Pavel Pecha Dva Svety

kurátor výstavy

09.08.2007 - 12.09.2007

Kopplova vila GJK, Zelený kríček 3, Trnava

Autor, titul výstavy: Pavel Pecha Dva Svety
Miesto konania: Kopplova vila GJK, Zelený kríček 3, Trnava
Kurátori: Václav Macek, Adriana Čeleďová (GJK)
Derniéra: 12. septembra 2007 (streda) o 18:00 hod
Trvanie výstavy: 9. 8. 2007 – 12. 9. 2007
z cyklu: Moje intuitívne divadlo
Dva svety Pavla Pechu Výstavný projekt Pavla Pechu – Dva svety – predstavuje najkomplexnejšie autorovu tvorbu v Trnave a na Slovensku vôbec. Prezentuje sériu z dvoch autorových cyklov. Cyklus – Moje intuitívne divadlo – je sériou čiernobielych fotografií zaraďovaných do kategórie inscenovaná fotografia. Pavel Pecha v nich „vykročuje“ do exteriéru, na horizonte lúk a polí režíruje imaginatívne divadlo. Nositeľom hry a imaginácie sa stávajú aj použité kulisy, ktoré dotvárajú snové scény.
V jeho príbehoch vystupujú ženy a muži bez slov, dialógy vznikajú v našich predstavách, všetko sa odohráva mimo reálneho sveta. Ako hovorí Pavel Pecha: „Žijem v dvoch svetoch. Jeden je reálny, druhý ako alternatíva, vytvorená z negatívu nectností reálneho sveta. Ten druhý má pre mňa väčšiu cenu. Je mojím zrkadlom či obrazom.“
Najnovší autorov cyklus – Maľba fotoaparátom – opustil naratívnosť predchádzajúcich fotografií, autor vylúčil postavy a kulisy, z exteriéru prešiel do „interiéru“ samotnej fotografie. Novinkou je použitie odlišného výtvarného jazyka. Pavel Pecha sa priblížil k abstrakcii. Maľuje digitálnym fotoaparátom farebné štruktúry interného sveta, pridáva farebné fragmenty, analyzuje jazyk maľby s použitím nemaliarskeho predmetu – fotoaparátom. Od „dokumentovania“ divadelného sveta sa posunul ku skúmaniu schémy výtvarného jazyka, fotoaparát je len sprostredkovateľom autorovho zámeru. 
Pavel Pecha prezentuje svoje Dva svety, ktoré sa navzájom nevylučujú, naopak, dokážu paralelne plynúť vedľa seba.
z cyklu: Moje intuitívne divadlo Pavel Pecha (1962) žije a tvorí v Trnave. V rokoch 1984 – 1987 absolvoval Inštitút výtvarnej fotografie v Opave. O dva roky neskôr (1989 – 1994) začal štúdium na Katedre fotografie FAMU (Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění) v Prahe.
Pavel Pecha je vo svete fotografie etablovaný už niekoľko rokov, zúčastňuje sa významných medzinárodných výstavných projektov a fotografických workshopov. Jeho diela sú zastúpené najmä v zahraničných zbierkach (napr. Múzeum moderného umenia v Houstone, USA).
Výstava v Galérii Jána Koniarka má ambíciu priblížiť uznávaného autora slovenskému publiku.