Neznámy |

Pavla Sceranková Týmpádom nič

kurátor výstavy

14.09.2010 - 17.10.2010

Synagóga - Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava

Autor, titul výstavy: Pavla Sceranková, Týmpádom nič
Miesto konania: Synagóga - Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava
Kurátor: Miroslav Zajac
Vernisáž: 14. september 2010 o 17:00 hod., Synagóga - Centrum súčasného umenia 
Trvanie výstavy: 14. 9. 2010 – 17. 10. 2010

Výstavný projekt Pavly Scerankovej sa v priestoroch Synagógy – CSU uskutočňuje z dvoch podnetov. Prvým je získanie ceny „Cyprián“, ktorá bola Pavle Scerankovej udelená na Bienále mladého umenia Skúter 2007, usporiadanom GJK v Trnave a odvtedy sa stalo periodickou prehliadkou mladej tvorby. Druhým podnetom je postavenie výstavného projektu pre tento priestor, avšak s potretím spojitosti s kultúrno-historickou pamäťou objektu. Pavla Sceranková sa dlhodobo vo svojej tvorbe venuje priestorovým formám výtvarného umenia a inštalácie.
Autorkin vstup do priestoru synagógy využíva jej obľúbené médiá interaktívnych objektov, inštalácie, videosocha, fotosocha a nový prvok 3D animácie. Výstava je vyskladaná zo štyroch videoprojekcií a monumentálnej pohyblivej interaktívnej sochy „Idem“, ktorá prostredníctvom svojho pohybu umožňuje nezvyčajnú prechádzku výstavou, resp. je preklenutím priestoru, s plynulým nástupom a výstupom z určitého miesta do neurčitého priestoru. 
Aktuálnou sochou je fotosocha nazvaná „ 28 stotín Synagógy“, ktorá prináša pohľad na priestor a stavbu v dynamickom a rýchlom slede výstavby priestoru, ktorý v jednom momente vzniká a zaniká prostredníctvom rozmazanej stopy zanechanej padajúcimi objektmi.
Podobne je ladená projekcia „Observatórium“ (2010), je to 3D animácia autorkinho snu transformujúceho do virtuálne zhmotnenú predstavu stavby, ktorá sa vynára z prázdnoty obklopená rotujúcim prstencom dosiek, kameňov, možných stavebných prvkov. Tieto však nedefinujú konečný vizuál, tak ako zostáva skrytá identita kostola na vrchole sna.
Pavla Sceranková (1980 Košice). Žije a tvorí v Prahe. Svoje výtvarné štúdiá absolvovala na Akadémií výtvarných umení v Prahe 2000-2006, na ktorej pokračuje v doktorandskom štúdiu. Získala niekoľko zahraničných štipendií napr. 2006-2007 DAAD štipendium v UDK Berlín, u Prof. Tony Cragg, 2009 Cooperative Méduse in Qu-ebec, Kanada. V súčasnosti absolvuje štipendium v Budapešti. Zúčastnila sa niekoľko niekoľkých výz-namných i samostatných výstav v rámci celej Európy. Samostatné výstavy: 2009 „Alles wird gut“ - G99, Brno /CZ/, 2008 „Souvenir“ – with Dušan Zahoranský in Make Up Gallery, Košice /SK/„Open closed open closed open...“ - site specific project for an old petrol station Benzina, /CZ/, 2004 „Pavla in Atelier Unsichtbar“ - Stuttgart /DE/, Skupinové výstavy: 2010 „THE BELL 2010 Young Art Biennial” - The Stone Bell, Prague /CZ/, „Oskár Čepan Award Final 2010” - Medium Gallery, Bratislava /SK/, 2009 „Situation“ – 3rd Moscow Biennale /RU/, 2007„Skúter - bienale of young Slovak art“ - Gallery Jána Koniarka,Trnave /SK/ a iné.
Viac na: www.scerankova.wz.cz