Peter Kalmus |

Peter Kalmus: Methexis & Parusia

kurátor výstavy

14.01.2005 - 06.03.2005

Kopplova vila GJK, Zelený kríček 3, Trnava


Autor, titul výstavy: Peter Kalmus, Methexis & Parusia
Miesto konania: Kopplova vila GJK, Zelený kríček 3, Trnava
Kurátor: Adriana Čeleďová
Vernisáž: 13. 1. 2005 o 18.00, Kopplova vila GJK
Trvanie výstavy: 14. 1. – 6. 3. 2005
Výstava Methexis & Parusia v Galérii Jána Koniarka predstavuje časť z rozsiahlej tvorby výtvarníka Petra Kalmusa.

Peter Kalmus (1953) je na slovenskej výtvarnej scéne známy a výrazný autor. Jeho tvorba má široký záber, vychádza z kontextu alternatívnej scény a má výrazný autorský prejav. Kalmus sa predstavil vo viacerých polohách výtvarných prejavov, ako akčný umelec, performer, grafik a tiež autor autorských kníh.

Peter Kalmus v Galérii Jána Koniarka prezentuje najnovší cyklus diel s názvom Methexis & Parusia, v ktorom interpretuje 86 hydrologických máp z Atlasu podnebia Československej republiky z konca 50. rokov 20. storočia. Autor vytvára minimalistický geometrický posun, okolo mapy Československa systematicky radí jednotlivo farebné čiary za sebou a vytvára tak rytmicky farebné polia. Pôvodný geografický materiál – mapu - autor inštaluje vo vertikálnej polohe. Známy tvar krajiny je otočený do iného uhla nazerania, a aj touto interpretáciou mení na výstavný objekt a tým mu priraďuje novú, estetickú funkciu.
Autor žije a tvorí v Piešťanoch, Košiciach a v Bratislave.