Neznámy |

Peter Rónai – „Mixed memory“

kurátor výstavy

22.02.2007 - 25.03.2007

Kopplova vila GJK, Zelený kríček 3, Trnava

Titul výstavy: Peter Rónai – „Mixed memory“
Miesto konania: Kopplova vila GJK, Zelený kríček 3, Trnava
Kurátor: Vladimír Beskid
Vernisáž: 22. februára 2007, o 18:00 hod., Kopplova vila GJK
Trvanie výstavy: 22.2. 2007 - 25.3. 2007
výstava „Mixed memory“

Ako už napovedá samotný názov výstavy, aktuálny projekt Petra Rónaia naozaj remixuje niekoľko umeleckých štýlov, nápadov a výrazových prostriedkov. Hoci pre zjednodušenie môžeme označiť výstavu ako „videoinštaláciu“, pozornejší návštevník bude polemizovať o tom, či prevažuje téma fotografie, videa, alebo počítačových efektov. Azda najpresnejšie charakterizuje výstavu pomerne neurčitý pojem: „digitálna koláž“.  Pri zbežnom pohľade dominujú rozmerné, čierno-biele, často zdeformované autoportréty, ktoré ešte zvýrazňuje ich prevedenie vo forme „surovej“, rastrovej fotografie. Po krátkom čase si však uvedomíme, že podstatný prvok, ktorý dodáva celej inštalácii jej charakteristický výraz je malé video uprostred každej fotografie. Premieta nám rôzne situácie, od konkrétnych až po abstraktné, akoby sme mohli nahliadnuť do najhlbšieho vnútra autorových vízií a osobného mikrosveta. Doslova vidíme, čo sa deje v autorovej hlave a čítame jeho najintímnejšie myšlienky, pravda, vo forme symbolov a metafor. Dojem rýchleho sledu nápadov umocňuje časté striedanie veľkosti záberov a ich kompozície, prelínanie zvukov či hudby a meniace sa osvetlenie. Tieto prostriedky dodávajú kompozícii dramatickosť a emocionálny náboj. Napriek zdanlivej nesúrodosti predstavuje trinásť autoportrétov uzavretý celok, s úvodným aj záverečným videom, ktoré akoby rekapitulovali umelcov životný príbeh. Jednotlivým životným fázam zodpovedajú aj názvy konkrétnych projekcií: „Nová vážnosť“, „Autoreverse“, a.i.  Premenlivosť videa a zdanlivo pevný rámec fotografií sa však prelína aj s opačným kontrastom. Zdeformované, akoby roztečené tváre nám pripomínajú limity a premeny ľudského tela a nestálosť jeho vonkajšej podoby (starnutie, striedanie emócií...). Na druhej strane pevne ohraničený obdĺžnik videa, umiestnený symetricky prísne uprostred čela naznačuje, že sú to práve myšlienky, hoci nestále, ktoré formujú a determinujú osobnosť človeka. 
z výstavy „Mixed memory“
Akad. maliar, profesor Peter Rónai (*1953, Budapešť) je popredný slovenský umelec, ktorý sa venuje najmä videoinštaláciám. Vyštudoval maľbu na VŠVU v Bratislave (prof. J. Želibský, 1974), maľbu a grafiku na Maďarskej Akadémii výtvarných umení (prof. I. Koczis, 1976) v Budapešti a teóriu fotografie na tej istej škole. V období 1990 – 93 bol spolu s Júliusom Kollerom členom skupiny „Nová vážnosť“. V roku 1990 pedagogicky pôsobil na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, o tri roky neskôr vyučoval konceptuálne umenie na FaVU v Brne. Dnes vedie ateliér „video“ na FaVU v Brne, pôsobí tiež ako vedúci katedry umeleckej komunikácie na Fakulte masmediálnej komunikácie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave.