Neznámy |

Petr Kvíčala 5 hod. 30 min.

kurátor výstavy

13.03.2008 - 20.04.2008

Synagóga – Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava

kresba pieskom Autor, titul výstavy: Petr Kvíčala, 5 hod. 30 min.
Miesto konania: Synagóga – Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava
Kurátor: Vladimír Beskid
Vernisáž: 13.03.2008 (štvrtok) o 17:00 hod.
Trvanie: 13.03.2008 - 20. 4. 2008
detail


Galéria Jána Koniarka v Trnave prezentuje popredného predstaviteľa súčasnej českej maľby Petra Kvíčala (nar. 1960), ktorý už vyše dvoch desaťročí rozvíja program abstraktnej maľby. 
Ide osobitú polohu geometrickej abstrakcie, v ktorej dominantnú rolu zohráva obnovený ornament. Línie, vlnovky, ich prevrstvenia sa raz rytmicky opakujú v pravidelných fázach, inokedy sa slobodne pohybujú, rozvrstvujú po celej obrazovej ploche. Táto rehabilitácia ornamentu v post-modernej maľbe patrí k silným atribútom Kvíčalovej tvorby a často odkazuje k starovekým kultúram, rituálom a zabudnutým znakovým systémom. 
Kvíčala sa zároveň zaoberá možnosťami samotného média maľby - uplatňovaním neklasických prostriedkov (kresba vodou, pieskom, maľby práškovým pigmentom) a širokej platformy podkladov (maľba na skle, na stenu, na podlahu, na strop; mozaika v bazéne atď.). Aktuálna realizácia Petra Kvíčalu v trnavskej synagóge „5hod 30 min“ prestavuje rozmernú kresbu pieskom priamo na podlahu synagógy s vlastným príbehom línie a ornamentu. Ide o projekt pripravený špeciálny pre tento priestor a reflektuje v ňom historickú pamäť objektu, pretrvávanie ako aj momenty dočasnosti a efemérnosti, procesuálnosti a sviatočnosti. 
Hlavnú realizáciu na prízemí dopĺňajú na empore synagógy početné kresby a škice, ktoré dokresľujú súčasné výtvarné myslenie a smerovanie autora.
inštalácia pokrýva celé prízemie synagógy

Doc. MgA. Petr Kvíčala žije a tvorí v Brne, kde vedie Ateliér maľby 3 na Fakulte výtvarných umení VUT. V roku mu vyšla monografia Pospiszyl T.(edit.): Petr Kvičala: Červenec 1984- 28.2.2006, Arbor vitae 2006. O tvorbe a aktivitách viac na www.petr-kvicala.com.
Výstavný projekt Petra Kvíčalu bude otvorený vo štvrtok 13.3. 2008 spoločne s výstavou Farby lucky (súčasná česká maľba zo zbierok Richarda Adama, Wannieck Gallery Brno) v Kopplovej vile GJK.