Petr Malina |

Petr Malina: Dva svety

kurátor výstavy

19.07.2013 - 31.08.2013

Galéria Jána Koniarka v Trnave, Kopplova vila, Zelený kríček 3, Trnava

autorská výstava tvorby popredného českého maliara

Autor, titul výstavy:
Petr Malina: Dva svety
Miesto konania: Galéria Jána Koniarka v Trnave, Kopplova vila, Zelený kríček 3, Trnava
Kurátor: Roman Popelár
Vernisáž: štvrtok, 18. júl 2013, 18:00 hod.
Hudobný hosť vernisáže: Jana Andevska - spev, gitara
Trvanie výstavy: 19.07.(Pia) - 31.08.(So) 2013

  Petr Malina (*1976, Praha) študoval v rokoch 1994–2001 na Akademii výtvarných umění v Prahe v ateliéri prof. Jiřího Sopka a v Štúdiu vizuálnej komunikácie Jiřího Davida. Absolvoval stáže na Staatsliche Akademie der bildende Künste v Karlsruhe (1998, prof. van Dülmen) a na Middlesex University v Londýne (2000).
Autor sa venuje výlučne maľbe, ktorú charakterizuje farebná vyváženosť plôch a obsahová čitateľnosť výjavov. Tematicky a výrazovo koncentrovaná tvorba sa čiastočne odvoláva na autorove maliarske vzory zo svetovej výtvarnej scény: Edwarda Hoppera (1882 – 1967), Alexa Katza (1927).

Výstava Dva svety je jeho v poradí druhou samostatnou na Slovensku. Nepriamo nadväzuje na výstavu City Times v Galérii mesta Bratislavy v apríli tohto roku. Výber veľkoformátových a komornejších malieb z rokov 2003 – 2013 je postavený na konfrontácii, ktorú čítame z viacerých uhlov pohľadu: dva svety ako tematicky a obsahovo odlišné série obrazov, ktorých výber bude v Galérii Jána Koniarka prezentovaný, dva svety, ktoré sú trvalou inšpiráciou autora v rámci jeho východísk. Sú to galerijné „svety“ (interiér, exteriér) a voľné výjavy z krajiny a mestských aglomerácií. Tie sa viažu k miestam a mestám, ktoré autor navštívil a vybudoval si k nim vzťah. Potom ho ďalej rozvíja prostredníctvom maľby. Medzi nimi má dominantné, neprehliadnuteľné postavenie Londýn.
Petr Malina je dôsledným pozorovateľom okolitého diania. Jeho prístup je striktne voyeristický. Budúce námety svojich obrazov tajne fotografuje (najčastejšie odzadu alebo z profilu), iba výnimočne sú jeho „obete“ vedomými účastníkmi tohto procesu. Dosahuje tým istú autentickosť – proces pózovania, autoštylizácie postáv vypadáva. Koncept jeho tvorby následne pokračuje: pri selekcii fotografovaných námetov, pri vlastnej štylizácii zobrazovaného, pri potlačení alebo zvýraznení preferovaných detailov.
V tomto rozsahu, pri zastúpení rôznych námetov autora, je to doposiaľ najrozsiahlejšia prezentácia tvorby v rámci jednej výstavy.

Roman Popelár
  artlist.cz:
Petr Malina
Artyčok.tv:
Petr Malina Dva svety


MTT:
Výstava Dva svety


Trnavsko:
Pražan vystaví tajne odfotené námety