Neznámy |

PIKANTOTÉKA

kurátor výstavy

02.12.2010 - 27.01.2011

Výstavná sieň Slovenského inštitútu, Rákócziho tr. 15, Budapešť, 1088-H

Titul výstavy: PIKANTOTÉKA
Autori: Cyril Blažo, Michal Černušák, Veronika Rónaiová
Miesto konania: Výstavná sieň Slovenského inštitútu, Rákócziho tr. 15, Budapešť, 1088-H
Kurátor: Vladimír Beskid
Vernisáž: 2. 12. 2010 (štvrtok) o 18.00
Trvanie výstavy: 2. 12. 2010 - 27. januára 2011
Michal Černušák, Western promises, 2010, akryl a olej na plátne, 280 x 380 cm Výstava Pikantotéka predstavuje trojicu súčasných slovenských umelcov/-kýň, ktorí majú vzťah k trnavskému regiónu a zároveň sa výrazne presadili na slovenskej a medzinárodnej scéne v poslednom desaťročí. Vychádzajúc z názvu výstavy, ktorý je odvodený od slova pinakotéka – obrazáreň, jej nosnú tému tvorí prezentácia troch polôh súčasného obrazu v mediálnom rozsahu od figurálnej maľby, cez fotografiu až po koláže a digitálne manipulácie. Napriek generačnému rozdielu spoločnou platformou troch umelcov je reflektovanie súčasného sveta prostredníctvom vplyvu masmédií, technických obrazov, reprodukcií a internetových prezentácií.
Ide teda o súčasný obraz, o reflektovanie súčasného sveta s „pálivými“ témami a ostrým „korenistým“ pohľadom autorov. Pri formovaní aktuálneho vizuálneho jazyka umelci volia osobité prístupy a odlišné výtvarné stratégie. Blažo vytvára drobné príbehy, koláže, či intervencie do nájdenej reprodukcie v časopisoch či na internete. Malými zásahmi (prekrývaním, natrhnutím, či prelepením) vnáša rázne významové posuny aj humorné a ironické situácie. U Černušáka ide predovšetkým o sledovanie naliehavých problémových situácií dneška (globalizácia, moc politikov a komerčných korporácií, terorizmus a pod.), ktoré znovu premieta na svoje rozmerné maliarske plátna - prudko a presvedčivo. Rónaiová prináša introvertnejšiu polohu záznamu sveta maliarky a jej „dekonštrukcie“ maľby (zobrazenie priestoru ateliéru, vrstvenie a archeológia vlastnej tvorby, experimentovanie v maliarskom svete – hyperrealistická maľba, interpretácia, maľba na digitálny print, premaľba, zásah do iného diela a kontextu a pod.)
Výstavný projekt vznikol v spolupráci Galérie Jána Koniarka v Trnave so Slovenským inštitútom v Budapešti a potrvá do 27. januára 2011.
Cyril Blažo (nar. 1970 v Bratislave), absolvoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave (1994). Pedagóg na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Žije a tvorí v Bratislave a Trnave. Z výstav: 2004 – Check Slovakia!, NBK Berlín, KSG Washington; 2005 – Prague Biennale 2, Karlín Praha; 2007- Kunstverein Mníchov; PitoreSKa, WG Brno; 2008 –bcxyz, Bastard contemporary Bratislava; 2009 – Bez lepidla, GJK Trnava; 2010 – Make up, Košice; Amt project, Bratislava Michal Černušák (nar. 1982 vo Zvolene), absolvent VŠVU v Bratislave (2007), kde pôsobí ako doktorand. V roku 2007 – špeciálna cena Essle Award Viedeň. Žije a pracuje v Bratislave. Z výstav: 2006 – Mesto X, GJK Trnava; 2007 – PitoreSKa, WG Brno; 2009 - La Biennale JCE de Montrouge, Paríž; Donumenta, Regensburg; Unnatural selection, KroArt Viedeň; 11+1, GV)S Praha; 2010 – Let your troubles uot, Krokus gallery Bratislava, viac na www.cernusak.com Veronika Rónaiová (nar. 1951 v Kremnici), absolvovala VŠVU v Bratislave (1970-76). Od roku 2003 – pedagogicky vedie ateliér maľby a kresby na Trnavskej univerzite v Trnave. V roku 2002 habilitovala na docentku (na VŠUP Praha). Žije a pracuje v Bratislave a Trnave. Z výstav: 2001 – Eine Kurze Geschichte zur Malerei, Leverkusen; 2002 – Slovenské vizuálne umenie, SNG Bratislava; 2003 – Malá retrospektíva, PGU Žilina; 2005 - Prievan, GHMP Praha; 2008 – Realizácie, GMB Bratislava; Stredoeurópsky festival umení, GJK Trnava; 2009 – Tolerancia v umení, Meulensteen Museum Bratislava; 2010 – Cestou maľby, Art Gallery Devín.