Neznámy |

Pinx XX

kurátor výstavy

26.06.2008 - 07.09.2008

Kopplova vila GJK, Zelený kríček 3, Trnava

 maliarske osobnosti 20. storočia zo zbierok VSG Košice Titul výstavy: Pinx XX
Miesto konania: Kopplova vila GJK, Zelený kríček 3, Trnava
Kurátor: Peter Markovič
Vernisáž: 26.6.2008 o 18:00 hod., Kopplova vila GJK
Trvanie výstavy: 26.6.2008 - 7.9.2008
A. Jaszusch - Planéty
Výstavný projekt pod názvom Pinx XX korešponduje s ambíciou Galérie J. Koniarka pravidelne predstavovať popredné domáce aj zahraničné muzeálne a galerijné zbierky. Predstavuje prierez klasickou slovenskou maľbou 20. storočia, pričom je zameraný na významných autorov východoslovenského regiónu, ktorí sa zaradili medzi kľúčových formovateľov slovenského výtvarného jazyka v rokoch 1900 – 1970. Výber najzaujímavejších diel dvanástich autorov z bohatého zbierkového fondu (vyše 6400 diel) Východoslovenskej galérie v Košiciach tvoria najmä olejomaľby, hoci medzi novšími dielami nájdeme aj experimenty s kombinovanou technikou. Medzi najznámejšie mená zaiste patrí L. Medňanský, ktorého dobre poznajú i v zahraničí a ktorého diela staršieho dáta symbolicky otvárajú chronologickú koncepciu výstavy. Jeho melancholicky ladeným krajinkám a ponurým farbám výborne sekundujú bukolické prírodné scenérie Ľ. Čordáka, či komorne ladené exteriéry V. Erdélyho. Medzi tradičnými motívmi nechýbajú portréty v zastúpení Elemír Halász-Hradila či J. Collinásyho. Unikátnym zjavom na slovenskej scéne je určite osoba A. Jaszuscha, ktorý paralelne s rozbiehajúcou sa svetovou modernou osobitým rukopisom obohatil začiatky slovenského abstraktného umenia už začiatkom dvadsiatych rokov. Ďalším motívom, atypickým pre slovenskú klasickú olejomaľbu je metropolitná mestská scenéria s koloritným prostredím ulíc a barov. A práve multietnické prostredie Košíc vyprodukovalo dnes pomerne málo známeho, no technicky vynikajúceho G. Schillera. Podobne, no exteriérovo viac zameraný K. Bauer rovnako zručne mapuje pouličnú atmosféru. Zastúpená je aj medzinárodne etablovaná post-moderná generácia mladších autorov (tzv. veľká generácia 60. rokov), ktorú reprezentujú eklekticky ladené diela A. Eckerdta.