?PLAGÁT |

?PLAGÁT : POSTER!

kurátor výstavy

31.05.2012 - 05.08.2012

Galéria Jána Koniarka v Trnave; Kopplova vila; Zelený kríček 3

100 plagátov z histórie Trienále plagátu Trnava vo výbere Dušana Juneka
Titul výstavy: ?PLAGÁT : POSTER!
100 plagátov z histórie Trienále plagátu Trnava vo výbere Dušana Juneka
Miesto konania: Galéria Jána Koniarka v Trnave; Kopplova vila; Zelený kríček 3
Kurátor výstavy: Mgr. art. Dušan Junek
Organizátori: Galéria Jána Koniarka Trnava, TypoDesign Slovakia, o.z.
Vernisáž: 31. máj 2012 /štvrtok/ o 18:00, Kopplova vila GJK
Trvanie výstavy: 31. máj 2012 – 5. august 2012

Výstava predĺžená do 12.8.2012.
Galéria Jána Koniarka v Trnave od roku 1991 organizuje medzinárodné Trienále plagátu Trnava (TPT), ktoré pod záštitou medzinárodnej Rady asociácií grafického dizajnu ICOGRADA so sídlom v Montreale (Canada) sa zaradilo medzi najvýznamnejšie svetové kultúrne akcie umenia komunikačného dizajnu. Za vyše dve desaťročia existencie Trienále vznikli v Galérii Jána Koniarka špecializované umelecké zbierky plagátu a grafického umenia, ktoré svojim rozsahom a mimoriadnou kvalitou patria k významným medzinárodným kultúrnym hodnotám.

Pred zahájením 8. Trienále plagátu Trnava 2012 (bude prebiehať 9. 11. 2012 - 3. 2. 2013) Galéria J. Koniarka pripravila výstavu ?PLAGÁT : POSTER! - 100 plagátov z histórie Trienále plagátu Trnava vo výbere Dušana Juneka, pripomínajúcu bohatú históriu tohto medzinárodného podujatia. Galéria Jána Koniarka spolupracovala na výstave s autorom koncepcie projektu slovenským grafikom a dizajnérom Dušanom Junekom, ktorý patrí k medzinárodne renomovaným tvorcom grafiky vizuálnych komunikácií a plagátu a autorsky sa podieľal na mnohých medzinárodných kultúrnych projektoch a výstavách. Je tiež iniciátor a s J. Dókom ml. spoluzakladateľ medzinárodného Trienále plagátu Trnava.
Vybraný súbor predstavuje diela špičkových osobností svetovej scény grafického dizajnu a plagátu, ktorí svojou tvorbou a viacerí osobnou účasťou na Trienále výraznou mierou prispeli k zaradeniu Trnavy na kultúrnu mapu Európy a ostatných kontinentov. Medzi vystavenými plagátmi sú viaceré, ktoré sa stali ikonickými dielami grafiky vizuálnej komunikácie 20. storočia a ich autori legendami tejto frekventovanej oblasti súčasného umenia. Dobrý či vynikajúci plagát je vizuálne esperanto, ktorému rozumie každý. Dôkazom sú vystavené diela. Mnohé zostanú človeku hlbšie v pamäti ako predstavenia, výstavy či udalosti ktoré avizovali, alebo sprevádzali. Na výstave nájdeme diela zo svetoznámych grafických štúdií od New Yorku (Push Pin Studio) cez Londýn (Pentagram Design), Paríž (Studio GRAPUS) až po Tokio (Japan Advertising Artists Club). Ich autori sú osobnosti grafického umenia, ktoré predznamenávali a formovali cesty súčasného svetového grafického dizajnu. Sú z radov precíznej švajčiarskej typografickej školy, poľskej maliarskej a grafickej školy plagátu, japonského umenia znakovosti a umeleckej invencie, francúzskeho vizuálneho dôvtipu, humoru a šarmu, americkej provokujúcej uvoľnenosti myšlienky i tvaru, alebo súčasnej vlny čínskeho a iránskeho ataku neodbytne nám pripomínajúce základy prastarých kultúr. Tento svet umeleckej rôznosti ale mimoriadnych kvalít, je nielen dokladom majstrovstva tvorcov, ale ich diela sú presným i prísnym svedectvom, premien doby. Sú jej papierovým zrkadlom. Plagát dnes nie je primárnym komunikatívnym médiom, ale v porovnaní s efemérnym digitálnym svetom zostal najpríťažlivejším priestorom pre osobné posolstvá autorov k ľudským témam všetkého druhu.

Výstava ?PLAGÁT : POSTER! to dokumentuje výberom autorov a diel predstavujúcich vrcholy plagátovej tvorby druhej polovice XX. storočia. Je zlomkom mimoriadnej zbierkovej kolekcie Galérie Jána Koniarka v Trnave, v ktorej je v súčasnosti vyše päťtisíc diel špičkových grafikov z celého sveta.
Súčasná výstava je aj príťažlivou pozvánkou na nadchádzajúce 8. medzinárodné Trienále plagátu Trnava, ktoré otvorí svoje brány na jeseň tohto roku.
Výstava ?PLAGÁT : POSTER! potrvá do 5. augusta 2012.

Dušan Junek
djunek@azet.sk

Mgr. art. Dušan Junek /1943, Piešťany/ - grafik-dizajnér, pedagóg, publicista, odborný konzultant, autor a organizátor akcií, projektov, výstav. Študoval na Fakulte architektúry Slovenskej vysokej škole technickej a na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Venuje sa tvorbe v celej šírke disciplín grafiky vizuálnych komunikácií. Mal usporiadaných 20 samostatných výstav svojej tvorby, napr. v Galérii mesta Bratislavy (1996), Místodržitelském paláci Moravské galerie v Brne (1996), v Dansk Plakatmuseum v Aarhus (1998) a iné. Prezentoval tvorbu na vyše 300 kolektívnych výstavách doma a v zahraničí, najmä na významných medzinárodných bienále plagátu a grafického designu: Lahti, Londýn, New York, Fort Collins, Mexico City, Brno, Moskva, Varšava, Paríž, Tokio, Kjoto, Sofia…