Peter Decheť |

Powered by Power

Filip Krutek | kurátor výstavy

15.07.2021 - 28.08.2021

Koppelova vila

V najnovšej sérii malieb sa Peter Decheť zameriava na analýzu nástrojov upevňovania a šírenia politickej moci. V plátnach drobného formátu demonštruje príbeh jednotlivca pred nadobudnutím politickej moci až po jeho osobnostnú transformáciu pod prizmou politického marketingu podporujúceho imidž vládcu, ministra, či diktátora. Séria plátien zobrazuje anonymného chlapca v parafrázach politických motívov.

Špecifickou maliarskou technikou Decheť simuluje proces “okrášľovania” politických lídrov – pod nánosom nových informácií a káuz už zabúdame koho a prečo volíme, neupravenú fotografiu chemicky narúša, neskôr domaľováva, následne vytláča a znova maliarsky transformuje. Vzniká tak manipulovaný portrét, v ktorom iba ťažko odlišujeme personálnu identitu od tej umelo vytvorenej v rámci politickej kampane.

Pre koncepciu výstavy je dôležitá idea „odsvätenia“ maľby, kedy vzniká špecifický enviroment, v rámci ktorého je maľba rovnocenná s architektúrou výstavy. V tomto prípade ide o readymade v podobe vyradených dverí z kaštieľa, v ktorom autor dlhodobo tvorí.

Peter Decheť (1979, Topoľčany) vyštudoval Otvorený ateliér u Rastislava Podobu na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Štúdium ukončil diplomovou prácou, v ktorej spracoval tému politickej moci a jej zneužívania. Výstava Powered by Power je vyústením tohto ideového smero