Neznámy |

Pramene 1967 - 2007

kurátor výstavy

20.09.2007 - 28.10.2007

Kopplova vila GJK, Zelený kríček 3, Trnava

Maliarske sympózium Moravany nad Váhom Titul výstavy: Pramene 1967 - 2007
Miesto konania: Kopplova vila GJK, Zelený kríček 3, Trnava
Kurátori výstavy: Silvia Čúzyová, Vladimír Beskid
Vernisáž: 20. septembra 2007 (štvrtok) o 18:00 hod
Trvanie výstavy: 20.9.2007 - 28.10.2007
Vlado Popovič, stopárka, olej, 1971 Výstava Pramene priamo nadväzuje na najstaršie slovenské sympózium maľby, založené v roku 1967 v Moravanoch nad Váhom. Za štyridsať rokov jeho existencie sa zbierka diel v rámci sympózia rozrástla do úctyhodných rozmerov, pričom zahŕňa široké spektrum zahraničných autorov. Pravda, vzhľadom na dobovú situáciu sa výber zahraničných umelcov zameriaval skôr na rámec tzv. východného bloku, čo však dnes skôr pridáva akcii na zaujímavosti a umožňuje konfrontáciu s modernejšími dielami. Dostatočný časový odstup a veľké množstvo nazbieraných artefaktov dal kurátorom šancu vyselektovať staršie diela, ktoré stále spĺňajú vysoký estetický štandard a kritériá, no zároveň zachovávajú svedectvo o praktikách a normách doby v ktorej vznikli. Dokonca ani obrazy z rozvojových krajín ako Kuba či Vietnam zďaleka nekopírujú iba pravidlá socialistického realizmu, ale dávajú dnes nie tak častú možnosť spoznať a priamo porovnávať cudzokrajné prvky a námety z týchto exotických krajín. Už tradične silné zastúpenie na sympóziu má kvalitná generácia poľských autorov z prelomu sedemdesiatych a osemdesiatych rokov. Západné štáty reprezentujú najmä autori z Veľkej Británie, Francúzska a Švajčiarska. Hlavným ťahúňom výstavy však zostávajú slovenskí umelci, z ktorých viacerí patria k absolútnej špičke a klasikom slovenského výtvarného umenia: Milan Laluha, Alojz Klimo, Julián Filo, Milan Paštéka a.i. Výborne im sekundujú aj aktuálni mladí slovenskí autori, z ktorých niektorí sa ešte len etablujú v povedomí širšej umeleckej verejnosti, ako Erik Šille, či Ján Vasilko. Práve záujem mladej umeleckej generácie o sympózium dáva najavo, že by bolo chybné označovať ho len za akúsi retrospektívu, či dozvuky starších ročníkov. Na výstave v Trnave bude prezentovaných štyridsaťosem závesných obrazov, takmer všetko olejomalieb, od štyridsiatich autorov, tvoriacich v rozličnom období a prostredí. Zo štýlovej stránky pôjde o pomerne pestrú kombináciu abstrakcie, figuratívnych motívov, ako aj rôznych dobových umeleckých smerov.