Neznámy |

PREMENY HODNÔT SLOVENSKEJ MODERNY

kurátor výstavy

06.10.2011 - 21.12.2011

Galéria Jána Koniarka v Trnave, Kopplova vila, Zelený kríček 3

Titul výstavy: PREMENY HODNÔT SLOVENSKEJ MODERNY
v dielach umelcov spätých s Trnavským samosprávnym krajom v zbierkach galérií regiónu
Miesto konania: Galéria Jána Koniarka v Trnave, Kopplova vila, Zelený kríček 3
Kurátor výstavy: PhDr. Štefan Zajíček
Trvanie výstavy: 6. október – 21. december 2011
Výstava predĺžená do 26. februára 2012.
Dóka Jozef st., Abstrakcia II., 1993, olej na plátne, O 549

Pri príležitosti osláv 10. výročia vzniku územných samospráv pripravili Galéria Jána Koniarka v Trnave a Záhorská galéria v Senici spoločnú výstavu Premeny hodnôt slovenskej moderny v dielach umelcov spätých s Trnavským samosprávnym krajom v zbierkach galérií regiónu.
Výstava prezentuje výber zo zbierkových fondov obidvoch galérií Trnavského samosprávneho kraja rozdelených do dvoch častí. Prvá obsahuje prezentáciu tvorby umelcov staršej generácie najrôznejšie spätých s Trnavským samosprávnych krajom v časovom rozmedzí od začiatku 20. storočia v trvaní približne do jeho prvej polovice, ktorí už patria ku klasickým hodnotám nášho moderného umenia. Druhá časť výstavy prezentuje súčasné umenie. Z najstarších umelcov sa tu dnes predstavujú už známi tvorcovia nášho umeleckého vývoja z plodného 20. storočia v oblasti moderného sochárstva. Z jeho zakladateľskej generácie J. Koniarek, z ďalšej generácie 1909 F. Štefunko, V. Vavro, J. Jurča, pričom z mladších umelcov sú známi sochári a medailéri Š. Belohradský, W. Schiffer, z mladších M. Flajžík. Osobitne v poslednom dvadsaťročí sa rozvinula široká škála tvorivých programov v oblasti intermediálneho konceptuálneho umenia objektov a inštalácií, napájajúcich sa na aktuálne tendencie aj v zahraničí v zastúpení viacerých autorov ako S. Ilavského, B. Baláža, M. Balážovej, J. Dudáša, M. Mikulu, E. Vargovej a I. Némethovej. V oblasti maliarstva 20. storočia zo zakladateľskej generácie tvorcov možno uviesť G. Mallého, J. Koreszku, J. Alexyho. V Piešťanoch tvoril A. Kajlich. Z nasledujúcej početnej generácie 1909 z Trnavského kraja pochádzajú vedúce osobnosti jej pražskej časti C. Majerník a bratislavskej J. Mudroch. Ďalšiu generáciu prezentujú vyzreté programy autorky zátiší a figúr O. Bartošíkovej a krajinára M. Velbu. V odpore proti predchádzajúcemu režimu sa formovalo rozsiahle dielo kňaza T. Tekela. Na konštruktívne tendencie reagoval A. Klimo, figurálnu tvorbu vo fotografickom hyperrealizme rozvíjal J. Filo. Začiatkom 70. rokov minulého storočia rozvinula širokú tvorivú výstavnú činnosť skupina maliarov I. Dulanský, Ľ. Hološka, B. Bača v intenzívnom zaujatí farbou, tvarom a líniou. Výtvarným spracovaním južnej krajiny v okolí Dunajskej Stredy sa zaoberá R. Almási. Z grafikov sa v širšom meradle presadili fantazijným zobrazením súčasného života najmä D. Grečner, S. Dusík, J. Dusík a z mladších M. Komáček. V širšej oblasti užitého umenia pôsobia v užitej grafike J. Dóka starší a mladší, knižnej ilustrácii sa venoval S. Dusík. V obsiahlej oblasti keramiky mnohotvárnu formu keramického vyjadrenia charakterizuje tvorba M. Balgavého staršieho, M. Polonského, J. Sušienku, z mladších R. Malackého. Sklársku tvorbu reprezentuje M. Balgavý mladší. V oblasti umeleckej fotografie sú špecifikom kraja fotografické skupiny najmä v Trnave, Senici a Galante., z ktorých vyšli známi tvorcovia J. Náhlik, P. Pecha a ďalší. 
Vo výtvarnom dianí v trnavskom kraji svoju úlohu zohrala aj Katedra výtvarnej výchovy na vysokej škole v Trnave. Pri vzniku galérií v Trnave (1976) a v Senici (1984) a prezentácii výtvarného umenia zohrali svoju špecifickú úlohu aj múzeá, osvetové strediská, domy kultúry a viaceré podujatia ako Socha piešťanských parkov, Trienále plagátu Trnava, alebo Trienále poslucháčov výtvarných škôl Talenty v Senici. Výtvarné dianie dokresľujú aj pravidelné prehliadky neprofesionálnej výtvarnej a fotografickej tvorby, ako aj tvorby detskej. Výstava je otvorená v Galérii Jána Koniarka v Trnave v čase od 6. októbra do 21. decembra 2011.