Richard Fajnor - Marek Kvetan |

Richard Fajnor - Marek Kvetan: Bra3

kurátor výstavy

22.05.2008 - 15.06.2008

Kopplova vila GJK, Zelený kríček 3, Trnava

Bra3 Autori, titul výstavy: Richard Fajnor, Marek Kvetan, Bra3
Miesto konania: Kopplova vila GJK, Zelený kríček 3, Trnava
Kurátor: Vladimír Beskid
Vernisáž: 22.5.2008 o 18:00 hod., Kopplova vila GJK
Trvanie výstavy: 22.5.2008 - 15.6.2008
Svet podľa Mareka Kvetana Výstavný projekt pod názvom BRA3 predstavuje trojicu slovenských umelcov Marka Kvetana, Richarda Fajnora a ich spoločníka Mr. Bra, ktorí sa programovo zaoberajú výskumom fungovania výtvarného trhu, kultúrnych inštitúcií, umelcov a zmeny ich identity. Kľúčovú rolu v projekte zohráva imaginárny umelec Mr. Bra (rok narodenia 2000), ktorý reflektuje účinkovanie galérie ako mnohovrstevnú štruktúru. Nerealizuje výstavu v galérií, ale prezentuje galériu samotnú, interpretuje jej „odvrátenú“ stranu, jej zázemie, správu, priestory a pod.

Tento hybridný umelec ukazuje galerijnú inštitúciu v polohe kultúrneho kríženca rozličných rovín, záujmov a vkusov. Mr. Bra prenáša kanceláriu riaditeľa o poschodie vyššie a vytvára jej komplexnú rekonštrukciu, ukazuje predošlú realizáciu svojho obytného priestoru v synagóge GJK (Bra.3.1., 2005), prezentuje svet samotných zamestnancov galérie v podobe medializácie kolektívu na bilborde, ukážkou ich stretnutí a výletov mimo pracoviska, zviditeľnením ich výtvarných diel z rodinného prostredia aj drobných predmetov a suvenírov z kancelárií a pod.
Fajnor s Kvetanom dotvárajú tento seriál intervencií, nalomenia a zneistenia galerijného priestoru. Ide predovšetkým o drobné zásahy, posuny a málo rozpoznateľné zmeny v celkovom kontexte. Fajnor vstupuje do hry s podivným ornamentom elektroinštalácie na hlavnej stene, osvetlením zadnej strany výstavného panelu, antikvárnymi diapozitívmi z výletu za umením a „ kukátkovým“ videom. Kvetan prináša velebné brúsené sklo do neónov vo vstupnej hale, bohato vyrezávané tuctové dvere, svetelnú rampu na podlahe, nejasné popiskovanie v galérii...

Výstava BRA3 je tak siedmim pokračovaním projektu Mr. Bra, bola pripravovaná špeciálne pre konkrétny priestor Kopplovej vily GJK. Zároveň je pokračovaním v galerijnej koncepcii mapovania súčasných tendencií a programov umelcov trnavského regiónu (Marek Kvetan, nar. 1976 v Piešťanoch, Richard Fajnor, nar. 1965 v Skalici) , ktorí výrazným spôsobom prispeli k formovaniu aktuálnej výtvarnej reči na slovenskej scéne aj v medzinárodnom kontexte.
Viac na www.gjk.sk, www.bra3.org, www.kvetan.net, www.fajnor.net