Neznámy |

Róbert Almási Oscilácia

kurátor výstavy

09.11.2017 - 29.11.2017

Galéria Jána Koniarka, Kopplova vila, Zelený kríček 3, Trnava

prierezová výstava akad. maliara Roberta Almásiho pri príležitosti jeho nastávajúceho životného jubilea Autori, titul výstavy: Robert Almási: Oscilácia
Miesto konania: Galéria Jána Koniarka, Kopplova vila, Zelený kríček 3, Trnava
Kurátor: Róbert Němeček
Otvorenie výstavy: 9.11. (Št) 2017 o 17:00
Trvanie výstavy: 9.11. (Štv) – 29.11 (Str) 2017 Výstava obrazov má názov “Oscilácia” ergo “Rezgés” (maďarský preklad), pretože autor Róbert Almási dlhodobo žije a pôsobí v obci Moravské Kračany pri Dunajskej Strede. V Galérii Jána Koniarka vystavuje autorsky v takomto rozsahu po prvý krát, pokiaľ neberieme do úvahy účasť na spoločných výstavách zväčša nainštalovaných v Západoslovenskom múzeu vrátane jeho prierezovej výstavy v roku 2009. Robert Almási patrí k mienkotvorným autorom v slovensko-maďarskej kultúre, teda môžeme povedať že patrí k “meinstrímovým” umelcom. Pojem meinstrímový sa používa často na vyjadrenie stredného prúdu v umení.

Róbert Almási je teda profesionálny výtvarník stredného prúdu. Profesionálny je aj v tom zmysle, že sa odjakživa umením živí, že nikdy nebol prinútený zobrať “bokovku” aby prežil. Samozrejme, že to má vplyv aj na umelecký výraz, ktorý musí odovzdávať pozitívny odkaz a musí pracovať s takými motívmi, ktoré sú všeobecne obľúbené. Robert Almási si vybral krajinu, ženské i mužské telo, stromy a kone za svoje základné výrazové prostriedky. Tieto variuje v rôznych podobách, kresebných syntézach i farebných substitúciách, pričom máme dojem, že táto kombinácia je akoby nevyčerpateľným zdrojom. Keď už máme dojem že je dopovedané všetko, Robert Almási prekvapí novým formátom, objavnou kompozíciou alebo nečakanou farebnosťou. Vo svojej tvorbe Robert Almási rozvinul techniku akrylu na plátno, prípadne na tvrdú podložku. Farebné plochy prelína s líniou kresby, kde v jednoduchej skratke dosahuje upresnenie základnej myšlienky obrazu. Využíva dojem priestorovej perspektívy, ilúziu zrkadlového obrazu a niekedy aj efektné dodatočné zlátenie obrazu. Po prvých rokoch hľadania vlastného výrazu dostavila sa akási pozitívna bravúra v jeho diele. Zámerne hovorím o bravúre a nie o maniére, ktorá je pre mnohých umelcov sebazničujúca.

Vedľa vlastnej tvorby sa venuje už od ukončenia vysokoškolského vzdelania aktivitám napomáhajúcim mladým výtvarníkom pri ich prvých krokoch a pri ich vstupe do podvedomia širokej verejnosti. Vo svojom okolí organizuje výstavy, sympózia, a rôzne stretnutia výtvarníkov s milovníkmi umenia. Bol pri zrode Výtvarného tábora v Topoľníkoch, kde vedľa profesionálnych výtvarníkoch sa venuje mladej začínajúcej mládeži. Dlhoročne je vedúcou osobnosťou Medzinárodného sympózia v Jahodnej, kde vedľa domácich výtvarníkov sa vystriedali desiatky umelcov zo zahraničia ( z Rakúska, Holandska, Nemecka, Maďarska, Francúzska až po Japonsko). Od roku 1989 je predsedom Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska, ktoré má vyše 170 stálych členov a pri svojich výstavných aktivitách, bienále ERÁTO, bienále INÁ KRAJINA ako aj každoročný SALÓN ZVUZS organizoval aj študijné cesty pre členov ZVUZS na ktorých zbierajú nové poznatky k svojej tvorbe. Je podpredsedom kuratória Galérie súčasných maďarských umelcov v Dunajskej Strede, tzv. Vermesovej vile. Má za sebou desiatky samostatných výstav na Slovensku i v zahraničí.

Autorská výstava OSCILÁCIA je autorova výpoveď o hľadaní vlastného výtvarného výrazu. Autor “osciluje” medzi Slovenskom a Maďarskom, medzi mestom a vidiekom, medzi Trnavou a Dunajskou Stredou, medzi ženským telom a krajinou, medzi líniou a plochou. Róbert Almási je bohémom súčasnosti. Celý život sa zaoberá výhradne umením a pre umenie aj žije. Začiatkom roka 2018 oslávi svoje 70-ročné jubileum. Usporiadaním autorskej výstavy Trnavský samosprávny kraj a Galéria Jána Koniarka vyslovujú autorovi poďakovanie za jeho doterajšiu bohatú umeleckú činnosť. V rámci vernisáže sa uvedie do života prvá monografia Róberta Almásiho, z edície Collection of Slovak Art, ktorú vydal Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s Galériou Jána Koniarka.

Róbert Němeček  reginazapad.rtvs.sk - 27. 11. 2017 11:22
Róbert Almási vystavuje v Kopplovom kaštieli v Trnave