Robert Jančovič ml. |

Robert Jančovič ml.: E n v i r o n m e n t y

kurátor výstavy

11.09.2014 - 26.10.2014

Galéria Jána Koniarka v Trnave, Kopplova vila, Zelený kríček 3, Trnava

Autor, titul výstavy: Robert Jančovič ml.: E n v i r o n m e n t y
Miesto konania: Galéria Jána Koniarka v Trnave, Kopplova vila, Zelený kríček 3, Trnava
Kurátor: Róbert Jančovič st.
Vernisáž: 11.9.(Št) o 17.00 hod.
Trvanie výstavy: 11.9.(Št) – 26.10.(Ne) 2014  Výstavný projekt mladého výtvarníka Roberta Jančoviča ml. Environmenty je v podstate prvou samostatnou prezentáciou v tak komplexnom rozsahu jeho diela. Výstava pozostáva z grafických a sochárskych diel, z dvoch disciplín, ktorým autor dlhodobo venuje nerozdielnu pozornosť.

Názov výstavy Environmenty priamo odkazuje k zdroju umelcovej inšpirácie: k Prostrediam. Robert Jančovič ml. vedie vcelku uzavretý život tvorcu, čo je očividné aj vo vizuálnom charaktere jeho diel: v sústredenosti. Práve vzťah človeka k prostrediu sa vyvíja najmä v miere jeho sústredenosti, z čoho vyplýva aj jeho pochopenie prostredia. Kvalita sústredenosti závisí od podstaty človeka, aký je, teda kým je a kam sa uberá vzhľadom na všetko ostatné (čas, dej, ...). Je ako bodom v priestore, na ktorý vplývajú parametre daného prostredia a umelec ako človek, ktorý sa dokáže sústrediť na určitú vec, má prostredie relatívne pod kontrolou. Genéza tvorby vychádzajúca z takéhoto sústredenia má svoje osobitné kvality, ktoré sa najmä dnes – v zrkadle tempa a roztržitosti doby, veľmi ťažko nadobúdajú. Je preto vzácne stretnutie s takýmto výsledkom.

Robert Jančovič ml. rozvíjal svoje umelecké schopnosti už od útleho detstva. Otec, ktorý je sám umelcom, v synovi zavčasu vycítil potenciál, poctivo mu vštepoval tie najlepšie základy, čo sa napokon vyplatilo. Detskú kresbu veľmi rýchlo a hravo pretavil do remeselne náročnejšej podoby grafického spracovania. Cez rezanie, rýpanie do platforiem ako drevo a linoleum sa postupne s pribúdajúcim vekom dopracoval k zložitejším grafickým technikám ako suchá ihla, lept, mezzotinta, akvatinta, litografia a pod. Medzitým, k záujmu o plošné médium pribudla priestorová Socha.
Profesionálny záujem o výtvarné umenie začal Robert Jančovič ml. štúdiom na Škole úžitkového výtvarníctva J. Vydru v Bratislave v r. 1995-1999, na oddelení Kameňosochárstva u Viliama Lovišku, akad. soch., u Jozefa Hobora, akad. soch., u Jozefa Hrvoľa, akad. mal. a u Vojtecha Pohánku, akad. soch. Pokračoval štúdiom na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v r. 1999-2004 na dvoch oddeleniach: na katedre Grafiky a iných médií u doc. Vojtecha Kolenčíka, akad. mal. a neskôr na katedre Socha, objekt a inštalácia v ateliéri prof. Juraja Meliša, akad. soch. V magisterskom stupni štúdia na VŠVU absolvoval semestrálnu stáž na pražskej AVU na oddelení Grafiky u prof. Jiřího Lindovského, ktorá ho zásadne ovplyvnila v ďalšom výtvarnom smerovaní.

Počas štúdií na vysokej škole sa zoznámil so sochárskym remeslom odlievania do bronzu, ktoré úspešne rozvíjal na praxi v rôznych zlievarňach na Slovensku, v Maďarsku a Slovinsku.

Curriculum Vitae na výstavné a i. aktivity Roberta Jančoviča ml. je bohaté, aj keď sám hovorí „nie je pre mňa dôležité tak vystavovať, ako sa deň čo deň nedočkavo vrhať do tvorby“. Vystavuje doma i v zahraničí, zúčastňuje sa medzinárodných rezidenčných pobytov a zbiera ocenenia i uznania; samostatne vystavoval na Slovensku, v Maďarsku, v Taliansku. Zúčastnil sa skupinových výstav na Slovensku, v Čechách, v Maďarsku, v Slovinsku, v Holandsku, vo Francúzsku, v Španielsku, v Mexiku, v Nemecku, vo Fínsku, v Litve, v Lotyšsku, v Číne a v Japonsku. Ceny získal už počas stredoškolských štúdií v moravských Veľkých Losínach hneď dvakrát po sebe za Grafiku. Jeho diela sa nachádzajú v stálych zbierkach galérií a v súkromných zbierkach na Slovensku, v Čechách, v Maďarsku, v Španielsku, v Belgicku, vo Francúzsku, v Slovinsku, v Číne a v Japonsku. Rezidenčné pobyty absolvoval v Maďarsku, Slovinsku a v Číne.

Robert Jančovič ml. v súčasnosti profesijne pôsobí na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na pozícii „majstra“ v grafickej dielni na Katedre grafiky a i. médií. Od r. 2010 však žije i tvorí v Trnave so svojou manželkou, taktiež výtvarníčkou.

Andrea Centella trnava.sme.sk:
Mladého umelca inšpiruje prostredie

  Reportáž MTT z vernisáže: