Neznámy |

Robert Szittay Telá - Bodies

kurátor výstavy

06.08.2013 - 31.08.2013

Galéria Jána Koniarka v Trnave, Synagóga - Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava


Titul výstavy: Robert Szittay Telá - Bodies
Miesto konania: Galéria Jána Koniarka v Trnave, Synagóga - Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava
Kurátor výstavy: Mgr Ľuba Belohradská
Otvorenie výstavy: 6.8.2013 /utorok/ o 18.00 hod.
Trvanie výstavy: 6.8.2013 - 31.8.2013 Robert Szittay od svojich počiatočných výtvarných prejavov demonštroval jednoznačnú orientáciu na figurálne sochárstvo, čím sa vrámci svojej generácie stal chtiac-nechtiac reprezentantom "menšinového žánru" v konjukturálnej presile nových médií: inštalácií, videa a objektového utvárania sochy. Medzičasom sa obľuba sochárskych výrazových polôh ustálila a z "odpísaného" výtvarného média sa opäť stáva plnohodnotný výtvarný jazyk.

Mgr Ľuba Belohradská   Mgr. art. Robert Szittay /1972/ - absolvent Katedry sochárstva z ateliéru prof. J. Jankoviča /1993 - 1996 a 1998 - 2001/
viac o autorovi - http://robertszittay.sk/