Neznámy |

SIGNÁL – príbeh slovenského (post)konceptuálneho umenia

kurátor výstavy

18.04.2019 - 23.06.2019

LUDWIG MUSEUM BUDAPEST

Titul výstavy: SIGNÁL – príbeh slovenského (post)konceptuálneho umenia
Miesto konania: LUDWIG MUSEUM BUDAPEST
Kurátor: PhDr. Vladimír Beskid
Vystavujúci umelci/-kyne: Blažej Baláž, Cyril Blažo, Stano Filko, Petra Feriancová, Viktor Frešo, Jozef Jankovič, Martin Kochan, Július Koller, Marek Kvetan, Ján Mančuška, Roman Ondák, Michal Kern, Monogramista T. D, Rudolf Sikora, Pavla Sceranková, Peter Rónai, Jaro Varga 
Vernisáž: 18. apríl (Št) 2019 18.00
Trvanie výstavy: 18. apríl – 23. jún 2019 Nosným zámerom výstavy SIGNÁL – príbeh slovenského (post)konceptuálneho umenia v renomovanej inštitúcii Ludwig museum v Budapešti je prvýkrát predstaviť maďarskému a medzinárodnému publiku v ucelenej podobe vývoj nášho konceptuálneho umenia od 60. rokov dodnes. Výstava prezentuje 17 popredných autorov/-riek v priereze posledných šesť desaťročí a prezentuje mimoriadne vysokú kvalitu týchto tendencií na Slovensku aj v rámci internacionálneho vývoja umenia. Za dôležitý moment považujeme prezentovať silný “vpád“ konceptuálneho umenia na Slovensku v polovici 60. rokov minulého storočia na domáce výtvarne prostredie a kontinuitu tohto spôsobu uvažovania dodnes. Vstup konceptuálneho spôsobu práce znamenal teda nielen ďalšiu tendenciu moderny, ale zásadný obrat, inú vizuálnu kultúru, preformátovanie výtvarného umenia a jej umeleckej reči (text art, projekt art, antiobraz, anti-art a pod.). Výstava tak predstavuje pionierov a zakladateľov slovenského konceptu 60. a 70. rokov (S. Filko, J. Koller, M. Kern, R. Sikora, Monogramista T.D), post-konceptuálne prístupy generácie 80.-90. rokov (B. Baláž, P. Rónai, R. Ondák, J. Mančuška) a nové post-mediálne myslenie mladej generácie po roku 2000 (C. Blažo, P. Feriancová, V. Frešo, M. Kochan, M. Kvetan, P. Screanková a J. Varga). Základný koncept výstavy nie je však postavený na lineárnom, či generačnom radení, ale prinesie vizuálne dáta v štyroch nosných blokoch: 1. Nulté gestá (naplnené rebelské gestá)- od negácie k prázdnu
2. Kozmos v izbe (cestovanie papierovým vesmírom)
3. TEXTománia (textom posiate obrazové polia) – od manifestu ku knihe
4. Redefinovanie súčasného obrazu (digitálny impakt) Výstavný projekt nadväzuje na predošlé medzinárodné prezentácie konceptu a súčasného umenia Soft Codes / Mäkké kódy v Múzeu súčasného umenia v poľskej Wroclawi (2015), či výstavu SONDA 1 v Galérii hlavného mesta Prahy (2018). Cieľovou skupinou teda je nielen široká kultúrna obec v Maďarsku, ale aj v širokom medzinárodnom meradle, nakoľko ide o prvé sumárne uchopenie fenoménu slovenského konceptu v medzinárodne renomovanej inštitúcii vizuálnej kultúry v strednej Európe.

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Partnermi výstavy sú: Galéria Jána Koniarka v Trnave a Slovenský inštitút v Budapešti.

Viac info na:
https://www.ludwigmuseum.hu/en/exhibition/signal-story-postconceptual-art-slovakia

  www.teraz.sk /TASR/:
Slovenskí konceptualisti sa predstavujú v budapeštianskom Ludwig Museu
Artnews.hu, 2019.04.19:
SIGNAL – Konceptuális és posztkonceptuális tendenciák a szlovák képzőművészetben
Artportal:
Konceptuális és posztkonceptuális tendenciák a szlovák képzőművészetben
jegy.hu:
SIGNAL