Neznámy |

Skúter

kurátor výstavy

17.05.2007 - 24.06.2007

Kopplova vila GJK, Zelený kríček 3, Trnava

 1. bienále mladého slovenského umenia Titul výstavy: Skúter – 1. bienále mladého slovenského umenia
Prezentovaní umelci/-kyne:
Dudáš Brothers, Petra Feriancová, Viktor Frešo, Mira Gáberová, Láďa Gažiová, Lukáš Haruštiak, Aneta Mona Chisa, Jana Kapelová, Kunst GAME, Marek Kvetan, Matúš Lányi, Pavla Sceranková, Martin Sedlák, Boris Sirka, Erik Šille, Ján Vasilko, Ingrid Višňovská, Vlasta Žáková
Miesto konania: Kopplova vila GJK, Zelený kríček 3, Trnava
Kurátor: Vladimír Beskid
Vernisáž: 17. máj (štrvrtok) o 18.00 hod., Kopplova vila GJK
Trvanie výstavy: 17. máj – 24. jún 2007
prezentácia tvorby bratov Dudášovcov
Ide o pilotný výstavný projekt pod názvom Skúter – 1. bienále mladého slovenského umenia, postavený ako reprezentatívna prehliadka nastupujúcej generácie umelcov do 35 rokov. Na výstave sa predstaví 18 popredných umelcov a umelkýň (absolventov vysokých škôl v Bratislave, Prahe, Košiciach a Banskej Bystrici), ktorí osobitým spôsobom reflektujú súčasný svet. Prinášajú pritom celé spektrum prístupov a médií od klasickej maľby, cez objekt, inštaláciu po digitálny obraz. Hlavným zámerom usporiadateľov je vytvoriť novú (periodickú) platformu pre prezentáciu súčasného výtvarného jazyka, stimulovať aktuálnu tvorbu mladých aj priniesť rodovú korektnosť výberu autorov partnerským zastúpením pohlaví. V rámci tohto smerovania usporiadatelia udelia novú Cenu CYPRIÁNa pre vybraného umelca/ -kynu (podľa významného slovenského maliara a rodáka Cypriána Majerníka). Pri príležitosti bienále mladého umenia Galéria Jána Koniarka štartuje aj nový program vizuálnej komunikácie „ BILLBOART“u - umiestnením billboardu na oplotení galérie a pravidelnou realizáciou výtvarných projektov na tejto výlepovej ploche.  Keďže oba projekty sú zamerané hlavne na mladú generáciu, vhodne ich dopĺňa celodenný workshop pre deti a mládež s názvom ART Laboratorium. V deň vernisáže pripravila galéria v spolupráci so študentmi Pedagogickej fakulty Trnavskej Univerzity širokú ponuku umeleckých aktivít, hier, a edukačných programov, ktoré reflektujú špecifické záujmy rôznych vekových skupín. Hoci časť tvorivých dielní bude určená najmä pre deti zo základných škôl, dospievajúcich a dospelých určite zaujme teória a prax „akčnej maľby“, bodypaintingu, či technika street artu. 
Partneri projektu: 
denník Pravda, MY-Trnavské noviny, SONY, EURONICS, Ultraframe