Neznámy |

SKÚTER IV – akcia mladého umenia

kurátor výstavy

13.06.2019 - 25.08.2019

Galéria Jána Koniarka, Koppelova vila, Zelený kríček 3, Trnava

prezentácia nastupujúcej generácie umelcov strednej Európy (Česko, Slovensko, Maďarsko)

Titul výstavy:
SKÚTER IV – akcia mladého umenia
Miesto konania: Galéria Jána Koniarka, Koppelova vila, Zelený kríček 3, Trnava
Kurátor: PhDr. Vladimír Beskid
Vystavujúci autori: Argišt Alaverdyan, APART collective, Marek Číhal, Andrej Dúbravský, Ákos Ezer, Svetlana Fialová, Julia Gryboś a Barbora Zentková, Anna Hulačová, Peter Kašpar, Ján Kekeli, Martin Kochan, Gábor Kristóf, David Krňanský, Martin Lukáč, Milan Mazúr ml., Marcell Németh, Samuel Paučo, Emília Rigová, Ottó Szábo, Lucia Sceranková, Andi Schmied, Simona Štulerová, Kata Tranker, Monika Vrancová 
Vernisáž: 13.6. 2019 (Št) o 18.00 hod.
Trvanie výstavy: 13.06. - 25.08. 2019

Hudobný hosť vernisáže: DJ KINET

Komentovaná prehliadka k výstave: 22.8. 2019 (Štv) o 17.00 hod.
Skúter IV – akcia mladého umenia je periodické medzinárodné podujatie postavené ako reprezentatívna stredoeurópska prehliadka nastupujúcej generácie českých, slovenských a maďarských umelcov/umelkýň vo veku do 35 rokov. Na výstave sa predstaví 24 oslovených umelcov a umelkýň, ktorí osobitým spôsobom reflektujú súčasný svet - prinášajú pritom celé spektrum prístupov a médií od klasickej maľby, cez fotografiu, objekt, inštaláciu až po digitálny pohyblivý obraz. Hlavným zámerom usporiadateľov je vytvoriť periodickú platformu pre prezentáciu súčasného výtvarného jazyka, stimulovať aktuálnu tvorbu mladých a priniesť aj rodovú korektnosť výberu autorov/-riek.

Popredné miesto v tejto zostave zaberajú práce, ktoré nesú so sebou sociálno-politické otázky a kritický postoj k súčasnej situácii našej civilizácie. Na jednej strane architektonické modely utopického mesta od A. Schmied, na strane druhej subtílne objekty O. Szába, kde obilie vyrastá z položených zbraní. V druhom slede mnohé diela otvárajú aktuálne ekologické otázky a problémy (video z baníckeho prostredia Prievidza-Nováky skupiny APART, Dúbravského dymiace komíny Slovnaftu, stret civilizácie a prírody v štylizovaných krajinách Štulerovej). Výmenou rolí minorít a majority, či metaforicky centra a periférie v nevinnej hre detí sa zaoberá E. Rigová. Problematika industriálnej kultúry sa zračí v energetických leštených kovových reliéfoch M. Németha aj v hrdzavejúcich modeloch boxov od O. Szába.

Silne sú zastúpené expresívne maliarske tendencie súčasnej figurácie (M. Číhal, M. Lukáč, A. Ezer, A. Dúbravský). Sekunduje im svieži jazyk jednoduchých maliarskych foriem a geometrickej abstrakcie (A. Alaverdyan, D. Krňanský, S. Štulerová) . Na výstave zaznamenávame aj de-konštuktívne prístupy k maľbe (objekty zo zlepených fragmentov plátien S. Pauča, či prezentácie priemyselne striekanej maľby v „regálovej“ zostave G. Kristófa).

Niektoré práce sledujú aj otázky pamäte, či odkazov z dejín umenia (mnohoruký Mysliteľ od L. Scerankovej, parafrázy na medzivojnovú plastiku a surrealistickú lekciu v betónových sochách A. Hulačovej, či lakonický odkaz Warholovi „Brillo No More“ od G. Kristófa). Otázky intimity a opustenosti sa objavujú v Kekeliho fotozátišiach, v temných plátnach s lebkami od M. Vrancovej, či výpravné pomalé videá M. Mazúra ml.). Svojskú atmosféru prinášajú aj interaktívne objekty, ktoré reagujú na prítomnosť, či priamy dotyk diváka od P. Kašpara, ktorý prichádza z amerického prostredia. Osobitnú kapitolu tvoria aj diela, ktoré vychádzajú z inšpirácií východných kultúr (Audiencia u čínskeho cisára M. Číhala, čínske vzory textílií (chinoiserie) dvojice Gryboś-Zentková, názov videa M. Mazúra Ócuka z Murakamiho románu, či rytecké drevoreliéfy Aishiteru S. Fialovej, na základe jej rezidenčného pobytu v Tókiu).  Usporiadatelia tejto akcie obnovia aj udeľovanie Ceny CYPRIÁNa pre vybraného umelca/-kyňu, pomenovanú podľa významného slovenského maliara a rodáka Cypriána Majerníka, ktorý pôsobil celý život v Prahe (1909 Veľké Kostoľany – 1945 Praha). Partnermi akcie sú České centrum Bratislava, OZ Publikum.sk, My Trnavské noviny Podujatie na FB:
Skúter IV – akcia mladého umenia
 
Členovia poroty:
Mgr. Renáta Niczová - predsedníčka poroty, predsedníčka Rady galérií Slovenska, riaditeľka Nitrianskej galérie
Mgr. Mira Sikorová Putišová - kurátorka Považskej galérie umenia v Žiline
Milan Mikula - grafický dizajnér mytrnava.sme.sk 11. jún 2019 o 10:46 (R):
Skúter znovu naštartovali, vo štvrtok príďte do galérie
mytrnava.sme.sk 14. jún 2019 o 14:19 PETER BRIŠKA:
Beskid: Chceme dostať galériu opäť na mapu Slovenska
mytrnava.sme.sk 14. jún 2019 o 14:19 PETER BRIŠKA:
Kašpar: Hmotný konzum vieme zachytiť, v rýchlom svete technológií sa strácame
tasr.sk 13. júna 2019 16:03 don ima:
Trnava: V Koppelovej vile po ôsmich rokoch pristál Skúter IV
reginazapad.rtvs.sk, Kultúra, 21. 06. 2019 13:43:
SKÚTER 4.
devin.rtvs.sk, Kultúrny denník, 21. 06. 2019 10:26:
Akcia mladého umenia – Skúter IV.
trnava.dnes24.sk, V obrazoch:
Medzinárodná prehliadka mladého umenia Skúter IV