SKÚTER /SCOOTER – akcia mladého umenia Trnava

Vladimír Beskid | kurátor výstavy

13.03.2023 - 31.12.2030

Galéria Jána Koniarka, Koppelova vila, Zelený kríček 3, Trnava

SKÚTER /SCOOTER – akcia mladého umenia Trnava  je periodické medzinárodné podujatie (trinále) Galérie Jána Koniarka postavené ako reprezentatívna stredoeurópska prehliadka nastupujúcej generácie - českých, maďarských, rakúskych a slovenských umelcov / umelkýň vo veku do 35 rokov. Na výstave sa predstaví obvykle 18-20 autorov/-riek v rodovo vyrovnanom počte, ktorí osobitým spôsobom reflektujú súčasný svet - prinášajú pritom celé spektrum prístupov a médií od klasickej maľby, cez fotografiu, objekt, inštaláciu až po digitálny pohyblivý obraz. Akcia sa koná od roku 2007 (vtedy ako česko-slovenské bienále).