Václav Buchtelík | Markéta Bábková | Jakub Choma | Barbara Hainz | Tomáš Jusko Kocka | Paul Leitner | Michal Machciník | Lucie Michnová | Michal Mráz | Kvet Nguyen | Mara Novak | Mišo Ormoš / Prezident Lourajder | Rastislav Podhorský | Alex Selmeci | Veronika Suschnig | Malte Zander | Natália Šimonová |

SKÚTER V

Vladimír Beskid | kurátor výstavy

19.05.2022 - 24.07.2022

Galéria Jána Koniarka, Koppelova vila, Zelený kríček 3, Trnava

                                                

SKÚTER/SCOOTER V – akcia mladého umenia Trnava 2022 je periodické medzinárodné podujatie Galérie Jána Koniarka postavené ako reprezentatívna stredoeurópska prehliadka nastupujúcej generácie - tentokrát českých, slovenských a rakúskych umelcov / umelkýň vo veku do 35 rokov. Na výstave sa predstaví sedemnásť oslovených umelcov a umelkýň, ktorí osobitým spôsobom reflektujú súčasný svet - prinášajú pritom celé spektrum prístupov a médií od klasickej maľby, cez fotografiu, objekt, inštaláciu až po digitálny pohyblivý obraz. Osobitný akcent bude kladený na aktuálnu tematiku: intimita, rezistencia, vyčerpanosť, vybydlenosť, prázdnota ahybridnosť súčasnej situácie,kríženia materiálov aD.I.Y „digi / dege“ estetiky (digitálny/degeneračný).

Hlavným zámerom usporiadateľov je vytvoriť periodickú platformu pre prezentáciu súčasného výtvarného jazyka, stimulovať aktuálnu tvorbu mladých a priniesť aj rodovú korektnosť výberu autorov/-riek (rovnaké zastúpenie ženských autoriek vo výslednej zostave). K výstave bude vydaný katalóg v slovenskej a anglickej verzii, prezentujúci zastúpených autorov/-rky. Výstava sa uskutoční vo výstavných priestoroch Koppelovej vily na prvom poschodí (hlavné sály + nové krídlo vily).

V rámci medzinárodnej akcie Skúter V sa bude udeľovať aj osobitná Cena CYPRIÁNa (venovaná Cypriánovi Majerníkovi) aj s finančným ohodnotením a prijatím vybraného diela do zbierky od laureáta/-tky.                  

Vznik diel Alex Selmeci a Tomáša Kocka Juska podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia.